Στο CVC έναντι 204,4 εκατ. ευρώ μεταβιβάζεται το Υγεία

Την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης των μετοχών του Υγεία στη HellenicHealthCare, η οποία ελέγχεται από την CVC Capital Partners, ανακοίνωσε απόψε η MIG.

Η CVC κατέθεσε σήμερα νέα, βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά του νοσοκομείου, η οποία ανήλθε σε 0,95 ευρώ/μετοχή, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής να διαμορφώνεται σε 204,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η MIG διατηρούσε το 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία. Η πρόταση της CVC, η οποία ήταν δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις, αποτιμούσε το 100% των μετοχών στο ποσό των 290,4 εκατ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της MIG συνεδρίασε εκτάκτως και αξιολόγησε το βελτιωμένο τίμημα, αποφασίζοντας να κάνει αποδεκτή την πρόταση της CVC και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι μη δεσμευτική πρόταση για το Υγεία είχε καταθέσει και η Γ. Αποστολόπουλος Holdings S.A., η οποία είναι ιδιοκτήτρια του Ιατρικού Αθηνών. Η συγκεκριμένη πρόταση επίσης ανερχόταν σε 0,95 ευρώ/μετοχή.

Ωστόσο, βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από την HIG Capital International, οι όροι της οποίας δεν είχαν γνωστοποιηθεί. Επίσης, η εταιρεία ζήτησε προθεσμία 6-8 εβδομάδων για τον έλεγχο του Υγεία και αποκλειστικότητα δύο μηνών, ώστε να λάβει τις τελικές αποφάσεις.