Αυξημένο το χρέος κεντρικής διοίκησης κατά 1,68 δισ. ευρώ

Στα 345,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το χρέος της κεντρικής διοίκησης στις 30 Ιουνίου, όπως προκύπτει από το δελτίο β’ τριμήνου που συντάσσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 1,68 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Μαρτίου, με την αύξηση να προέρχεται τόσο από τον νέο δανεισμό μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (σ.σ.: στις 15 Ιουνίου εκταμιεύτηκε το ποσό του ενός δισ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου) όσο και από την περαιτέρω αύξηση των repos. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που συνάπτει ο ΟΔΔΗΧ με φορείς της γενικής κυβέρνησης (repos) ανέρχονται πλέον στα 23,45 δισ. ευρώ έναντι 22,504 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο υπόλοιπο στο τέλος Μαρτίου. Μεγάλη αλλαγή που αποτυπώνεται στα στοιχεία του β’ τριμήνου έχει να κάνει με το «κλείδωμα» του επιτοκίου δανεισμού για το 80,1% του συνολικού χρέους ως αποτέλεσμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων διευθέτησης του χρέους που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές.

Η μεγάλη αύξηση στο υπόλοιπο του χρέους αναμένεται να καταγραφεί στα στοιχεία του γ’ τριμήνου λόγω της εκταμίευσης των 15 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε προ ημερών. Ειδικά τα 9,5 δισ. ευρώ που προορίζονται για τον «κουμπαρά ασφαλείας» θα προστεθούν στο σύνολό τους στο χρέος, το οποίο θα ξεπεράσει -πάντοτε σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης- τα 357-358 δισ. ευρώ.

Το χρέος της κεντρικής διοίκησης διαφέρει από το χρέος της γενικής κυβέρνησης (ή χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους. Τα repos αποτελούν την κύρια μορφή αποτύπωσης του ενδοκυβερνητικού χρέους, κάτι που σημαίνει ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης είναι κατά περίπου 23,5 δισ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο της κεντρικής διοίκησης.

«Η σχέση σταθερού / κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις swap επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία» αναφέρει το τριμηνιαίο δελτίο. Έτσι, σχολιάζεται το γεγονός ότι το 80,1% του συνολικού χρέους της κεντρικής διοίκησης τοκίζεται πλέον με σταθερό επιτόκιο με το ποσοστό του χρέους που τοκίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο να περιορίζεται στο 19,9%. Η μεταβολή είναι πολύ μεγάλη συγκριτικά με το τέλος του πρώτου τριμήνου καθώς το σταθερό τμήμα του χρέους κατά το πρώτο τρίμηνο αντιστοιχούσε σε μόλις 51% του συνολικού ποσού έναντι 49% του κυμαινόμενου. Το διαπραγματεύσιμο τμήμα του χρέους (δηλαδή τα ομόλογα) πρακτικά παρέμεινε σταθερό στο 19,7% του συνολικού χρέους έναντι 80,3% που είναι το μη διαπραγματεύσιμο τμήμα του χρέους.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού Δημοσίου, αυξήθηκαν περαιτέρω στα 13,082 δισ. ευρώ (από 12,328 δισ. ευρώ στο τέλος του α’ τριμήνου), ενώ στον διακριτό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, ο Ιούνιος έκλεισε με 2,498 δισ. ευρώ έναντι 3,541 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

Δύο είναι βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το ελληνικό χρέος:

1. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα ομόλογα και τους βραχυπρόθεσμους τίτλους, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 68,138 δισ. ευρώ έναντι 67,784 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Η μοναδική κατηγορία στην οποία παρατηρήθηκε αύξηση ήταν οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (κυρίως τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου), τα οποία και ανήλθαν στα 14,697 δισ. ευρώ έναντι 14,333 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Τα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στην αγορά του εσωτερικού ανήλθαν στα 51,682 δισ. ευρώ (από 51,68 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου), ενώ τα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στην αγορά του εξωτερικού ανήλθαν σε 1,727 δισ. ευρώ από 1,711 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

2. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα δάνεια, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο τμήμα του χρέους. Το υπόλοιπο διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στα 277,24 δισ. ευρώ από 275,955 δισ. ευρώ. Τα δάνεια από τον μηχανισμό στήριξης, ανήλθαν στα 239,08 δισ. ευρώ από 238,127 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, ενώ τα δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδας περιορίστηκαν στα 2,378 δισ. ευρώ από 2,848 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Τα repos, όπως προαναφέρθηκε, ανήλθαν στα 23,45 δισ. ευρώ από 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.