Μειώθηκε στο 3,75% το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Στο 3,75% μειώθηκε το επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στη σημερινή δημοπρασία, από το 3,83% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία του Ιανουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ η απόδοση τους διαμορφώθηκε στο 3,75%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 996 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,59 φορές.

Το Δημόσιο θα αντλήσει 812,5 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Απριλίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024.