Μία σύντομη ιστορία της θρησκείας στην τέχνη (video)

Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της θρησκείας στην τέχνη (με ελληνικούς υπότιτλους)