Πέρασε στην Eni το 51% της ΖΕΝΙΘ

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. (ΖΕΝΙΘ) με τη μεταβίβαση των αντίστοιχων μετοχών από την ΔΕΠΑ στην Eni gas e luce S.p.A. (EGL).

Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται στη βάση της σχετικής Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΠΑ και της EGL την 16.05.2018 και μετά την έγκριση της συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού με την από 12.07.2018 απόφασή της. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε € 57 εκ. (συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος χρήσης 2017).

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία καθώς και η πρόσφατη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ ΔΕΠΑ και Attiki Gas B.V. (εταιρία του ομίλου SHELL), για την απόκτηση από τη ΔΕΠΑ του 49% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών ΕΠΑ Αττικής και ΕΔΑ Αττικής, που κατέχει σήμερα η Attiki Gas B.V. και η οποία θα ολοκληρωθεί μετά τη λήψη της απαιτούμενης έγκρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αναμόρφωσης της θέσης της ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά ενέργειας.