Νέο πλήγμα στο θρησκευτικό γάμο. Εξομοιώνεται πλήρως το σύμφωνο συμβίωσης με τον παραδοσιακό γάμο, ακόμα και μεταξύ ομοφυλόφιλων και λεσβιών.

Με ποινικές και χρηματικές κυρώσεις θα τιμωρούνται εφεξής οι διακρίσεις λόγω φύλου, καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, ασθένειας, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ. σύμφωνα με πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το πολυνομοσχέδιο αυτό, κατά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιχειρείται η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών αυθαιρεσίας όπως βασανιστήρια που διαπράττονται από αστυνομικούς, λιμενικούς ή σωφρονιστικούς υπαλλήλους προκειμένου η χώρα να αποφεύγει «ευρωκαταδίκες» και αποζημιώσεις.

Κομβικό ρόλο αναλαμβάνει πλέον ο Συνήγορος του Πολίτη ο οποίος θα διερευνά πλέον τέτοια περιστατικά.

Οι νέες ρυθμίσεις οδηγούν παράλληλα σε καθολική εξίσωση του συμφώνου συμβίωσης με το γάμο, πολιτικό και θρησκευτικό από κάθε νομική και οικονομική άποψη. Συγκεκριμένα στους συντρόφους του συμφώνου, είτε είναι ετερόφυλοι είτε ομόφυλοι, αναγνωρίζονται ουσιαστικά τα ίδια δικαιώματα στον εργασιακό χώρο και άρα μπορούν να διεκδικήσουν συνυπηρέτηση, οικογενειακά επιδόματα, ασφάλιση, δικαίωμα στην σύνταξη, στην κοινή περιουσία κλπ. Επέρχεται δηλαδή πλήρης εξίσωση σε όλα τα δικαίωματα, τα οποία μέχρι τώρα αναγνωρίζονταν στους θρησκευτικούς γάμους, οι οποίοι δέχονται ένα νέο πλήγμα και αναμένεται η εξίσωση αυτή να ικανοποιήσει ορισμένες οριακές μειοψηφίες, αλλά να δυσαρεστήσει παράγοντες της Εκκλησίας και άλλους κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις όποιος μεταχειρίζεται δυσμενώς τον άλλον κάνοντας διάκριση λόγω φύλου ή θρησκείας κλπ. θα απειλείται με φυλάκιση 6 μηνών έως 3 ετών και χρηματική ποινή 1.000 έως 5.000 ευρώ μετά από καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ποινικοποιείται, τέλος, για πρώτη φορά και μόνη η σύσταση για διενέργεια συναλλαγών με χρήση προνομιακών πληροφοριών όπως και μόνη η παράνομη ανακοίνωση τέτοιων πληροφοριών ενώ τιμωρείται πολύ αυστηρότερα η κατάχρησή τους (έως 20 έτη κάθειρξη) όταν γίνεται κατ’ επάγγελμα ή συνήθεια από μέλος εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και με πρόστιμα έως 15 εκατ. ευρώ για νομικά πρόσωπα ή έως 5 εκατ. ευρώ για φυσικά πρόσωπα.