Μεγάλοι  χαμένοι οι  Ένστολοι κάθε είδους με πρώτους τους Στρατιωτικούς.  Τεράστιες οι απώλειες  για  όλες τις κατηγορίες  συντάξεων,  κύριες  και επικουρικές.

Μεγάλοι χαμένοι από το «ψαλίδι» στις προσωπικές διαφορές των κύριων συντάξεων είναι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του πρώην ΤΕΒΕ . Φυσικά και στις επικουρικές και τα  ειδικά επιδόματα-μερίσματα. . Στο Δημόσιο διασώζονται μόνο όσοι αποχώρησαν με λιγότερα από είκοσι χρόνια,( με ήδη μικρές συντάξεις, όπως και οι χήρες και τα ορφανά) ενώ τη μεγαλύτερη μείωση θα δουν οι ΠΕ με 35-40 χρόνια ασφάλισης και οι ΤΕ και ΔΕ με 35 χρόνια ασφάλισης (Ένστολοι  κάθε κατηγορίας και κλάδου, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί). Χαμένοι είναι επίσης συνταξιούχοι του Ταμείου Νομικών και του ΤΣΑΥ, του πρώην ΤΑΕ-ΟΑΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ.  Oι  αποκαλυπτικοί πίνακες, που ακολουθούν  προέρχονται από εκτενές δημοσίευμα στο  ΝEWSIT, στο οποίο επισημαίνει χαρακτηριστικά:

Από 1.1.2019 η διαφορά μεταξύ της παλαιάς και αναπροσαρμοσμένης σύνταξης θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενη κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Ο καθένας μας μπορεί να υπολογίσει ποια θα είναι η νέα βασική – ακαθάριστη σύνταξη του.

Για τον υπολογισμό χρειαζόμαστε μόνον την τελευταία συνταξιοδοτική πράξη. Πολλαπλασιάζουμε τις συντάξιμες αποδοχές (φαίνονται στη συνταξιοδοτική πράξη) με το ποσοστό αναπλήρωσης που προκύπτει από τις κλίμακες του πίνακα του άρθρου 8 του ν.4387/2016, που αναφέρεται σε έτη ασφάλισης και συντάξιμα χρόνια (φαίνονται στη συνταξιοδοτική πράξη). Αυτή είναι η αναλογική σύνταξη στην οποία προστίθεται η εθνική και έχουμε τη νέα μικτή σύνταξη. 

Διασώζονται μερικώς όσοι έχουν πολλά συντάξιμα χρόνια και υψηλές συντάξιμες αποδοχές, αν και αυτούς τους περιμένει ο κόφτης των 2.000 ευρώ για μία σύνταξη.

Για να έχουμε μια εικόνα ο μισθολογικός βαθμός Υποστρατήγου με 35 συντάξιμα χρόνια, με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, είχε βασική (μικτή) σύνταξη 2.145 ευρώ. Με το νόμο Κατρούγκαλου η νέα βασική σύνταξη θα γίνει 1.291 ευρώ (384 ευρώ η Εθνική Σύνταξη και 907 η Αναλογική Σύνταξη). Το υπόλοιπο ποσό των (2.145-1.291=) 854 ευρώ βαφτίζεται «προσωπική διαφορά», ευάλωτο στον «κόφτη» εάν και όποτε ενεργοποιηθεί. 

Για τα παραπάνω υπήρξε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΠΟΣ, Ταξχο ε.α. Βασίλειο Νικολόπουλο, ο οποίος επεσήμανε επίσης ότι, η ερμηνεία του πλαφόν των 2.000 ευρώ ακαθάριστα για μία σύνταξη, θα επιφέρει νέες μειώσεις σε συντάξεις και ότι θα πρέπει να νομοθετηθεί η κατάργηση των τριών μνημονιακών μειώσεων, στον επανυπολογισμό των συντάξεων. Συνεργασία υπήρξε και με τον Σμχο ε.α. Δημήτριο Σουφλή, ο οποίος συνέταξε, όπως και στο παρελθόν, excel-φυλλο στο ιστολόγιο του ΕΔΩ για να μας βοηθήσει στον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης. 

Για τους νέους συνταξιούχους, όπως φαίνεται στον πίνακα που συντάχθηκε από τον συνάδελφο Νίκο Αντωνάκη απόφοιτο ΣΤΥΑ, μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και μετά. 

Τι βλέπουμε λοιπόν στον πίνακα;

(1) Σύνταξη το 2015 και μέχρι εφαρμογής του ν.4387/2016, υπολογίζεται με βάση τον παλαιό τρόπο υπολογισμό. Βασική (μικτή) σύνταξη 1.340 ευρώ. 
(2) Σύνταξη εντός του 2016 μετά την έναρξη ισχύος του νόμου: Σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της παλαιάς σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, τότε το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Ήτοι, αντί για 1.484 ευρώ μικτή σύνταξη, αυτή θα γίνει 1.219 ευρώ [προσωπική διαφορά (551/2=)275 ευρώ]. 
(3) Σύνταξη το 2017: Η προσωπική διαφορά θα ανέρχεται στο 1/3 της διαφοράς. Ήτοι, αντί για 1.480 ευρώ θα γίνει 1.123 ευρώ [προσωπική διαφορά (537/3=)179 ευρώ]. 
(4) Σύνταξη το 2018: Η προσωπική διαφορά θα ανέρχεται στο 1/4 της διαφοράς. Ήτοι, αντί για 1.600 ευρώ θα γίνει 1.114 ευρώ [προσωπική διαφορά (648/4=)162 ευρώ]. 
(5) Σύνταξη από το 2019 και μετά: Δεν θα υπάρχει προσωπική διαφορά. Το 2019 αντί για 1.671 ευρώ θα γίνει 962 ευρώ [προσωπική διαφορά (708 ευρώ=)0 ευρώ]. Το 2020 αντί για 1.718 ευρώ θα γίνει 971 ευρώ [προσωπική διαφορά (748 ευρώ=)0 ευρώ].