Έρχεται δωρεάν Ίντερνετ σε δημόσιους χώρους και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στη δημιουργία περίπου 3.000 σημείων ασύρματης πρόσβασης σε δημόσιους χώρους για δωρεάν Ίντερνετ σε όλη την επικράτεια προχωρεί το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής το προσεχές διάστημα, µε στόχο να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται νησιά και τουριστικοί προορισμοί.

Παράλληλα, έως τα τέλη Μαΐου εκτιμάται ότι θα έχει προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση WiFi σε όλα τα οχήματα του στόλου λεωφορείων και τρόλεϊ του ΟΑΣΑ, προκειμένου οι Αθηναίοι να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις καθημερινές μετακινήσεις τους «σερφάροντας» χωρίς να καταναλώνουν τα δεδομένα των προγραμμάτων τους.

Η ύπαρξη σημείων WiFi αποτελεί µία ιδιαίτερα σημαντική και πολύ δημοφιλή υποδομή τόσο μεταξύ των Ελλήνων όσο και των τουριστών, ενώ η ύπαρξή της θα δώσει σε επόμενο στάδιο τη δυνατότητα να «χτιστούν» υπηρεσίες απαραίτητες για τους τουρίστες που σχετίζονται µε την αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών, σημείων ενδιαφέροντος αλλά και χαρτών της περιοχής.

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται να στηθεί δημόσιο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης στο Ίντερνετ, καθώς παλαιότερο πρόγραμμα για τη δημιουργία 600 hotspots δεν είχε προχωρήσει σύμφωνα µε τα αναμενόμενα, αφού δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του εντοπίστηκε ότι δεν λειτουργούσαν ούτε τα μισά σημεία, ενώ μεγάλος αριθμός δεν είχε καν εγκατασταθεί.

Η προκήρυξη για τον διαγωνισμό αναμένεται να βγει στον αέρα τις επόμενες ημέρες και θα αφορά την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε περίπου 3.000 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για το έργο «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο», αρχικού προϋπολογισμού 11,8 εκατ. ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατ. µε το δικαίωμα προαίρεσης. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε όλη τη χώρα και η υποστήριξη της λειτουργίας τους για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών.

Πλατείες, πεζόδρομοι και μουσεία

Τα ακριβή σημεία στα οποία θα εγκατασταθεί το σύστηµα θα υποδειχθούν από τους δήµους και θα αφορούν τόσο υπαίθριους όσο και κλειστούς δηµόσιους χώρους, και συγκεκριμένα πλατείες, πεζόδροµους, παιδικές χαρές, δηµοτικές βιβλιοθήκες, µουσεία κ.λπ.

Συνολικά θα εγκατασταθούν 11.600 access points, τα οποία θα κατανεµηθούν σε 2.900 περιοχές σε όλη την επικράτεια. Βασικό χαρακτηριστικό των χώρων που θα επιλεγούν είναι η ιδιαίτερη πληθυσµιακή συγκέντρωση και θα περιλαµβάνουν χώρους συνάθροισης κοινού, χώρους αναµονής-µετακίνησης, χώρους εκδηλώσεων, σηµεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ θα γίνει προσπάθεια να κατανεµηθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση. Τα σηµεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους κατά τόπους δήµους, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αναθέτουσας Αρχής.

Οι προδιαγραφές του δικτύου θα πρέπει να καλύπτουν την ταυτόχρονη σύνδεση στο Διαδίκτυο τουλάχιστον 50 ατόµων ανά σηµείο ασύρµατης πρόσβασης. Το δίκτυο διανοµής θα έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης µελλοντικών αναγκών εξοπλισµού αυξηµένων κατά 50%, χωρίς αντικατάσταση ή/και προσθήκη εξοπλισµού.

Βάσει του «σεναρίου» που πρέπει να καλυφθεί, οι πολίτες, εισερχόµενοι στον χώρο κάλυψης, θα ειδοποιούνται ότι βρίσκονται σε περιοχή κάλυψης και θα εισέρχονται σε ένα πόρταλ απ’ όπου θα ενηµερώνονται για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να συνδεθούν. Οι σχετικές οδηγίες θα παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η χρήση του δικτύου στην αρχική φάση δεν θα απαιτεί την εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη, ενώ θα έχει περιορισµό χρόνου, πιθανότατα µίας ώρας συνεχούς σύνδεσης. Έπειτα από αυτό το διάστηµα ο χρήστης θα αποσυνδέεται αυτόµατα και θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία για να επανασυνδεθεί.

Ωστόσο, µελλοντικά η πρόσβαση σε σελίδες πληροφοριακού χαρακτήρα µε εγγραφή δεν θα έχει χρονικό περιορισµό. Για την ολοκλήρωση του έργου θα υπογραφεί συµφωνία-πλαίσιο µε τρεις οικονοµικούς φορείς, η οποία θα έχει διάρκεια τριών ετών και δυνατότητα παράτασης για ακόµη έναν χρόνο.

«Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»

Όπως επισηµαίνει στο «Έθνος της Κυριακής» ο γενικός γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων του υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Βασίλης Μαγκλάρας, «στόχος µας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, η οποία έχει αναγνωριστεί ως ένας σηµαντικός παράγοντας για την οικονοµική ανάπτυξη αλλά και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η δηµιουργία των σηµείων αυτών θα συμβάλει, µεταξύ άλλων, στην παροχή προστιθέµενης αξίας σε αναπτυξιακές δραστηριότητες στις περιοχές αυτές, ενώ θα κάνει το ∆ιαδίκτυο προσιτό και σε χρήστες οι οποίοι δεν βρίσκονται σε σταθερό χώρο. Ταυτόχρονα θα εξυπηρετήσει τους επισκέπτες της χώρας, βελτιώνοντας περαιτέρω το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας».

Ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος, όµως, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι το γεγονός ότι οι υποδοµές θα µπορούν να αξιοποιηθούν και για τη µελλοντική υλοποίηση υποδοµών έξυπνων πόλεων, όπως η δηµιουργία δικτύων αισθητήρων περιβαλλοντικών συνθηκών, ρύθµισης της κυκλοφορίας κ.λπ.

Ο ΟΑΣΑ πατάει γκάζι στην… εγκατάσταση hotspots

Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο για ογδόντα άτοµα εντός των λεωφορείων και των τρόλεϊ θα προσφέρει το έργο της εγκατάστασης ασύρµατων σηµείων πρόσβασης στο Ιντερνετ στα οδικά µέσα αστικών συγκοινωνιών της Αττικής.

Το έργο περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση περίπου 2.500 σηµείων WiFi, µέσω των οποίων θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και στις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ (mobile εφαρµογή τηλεµατικής, ηλεκτρονικό εισιτήριο κ.λπ.) εντός των οχηµάτων. Συνολικά θα τοποθετηθούν ρούτερ σε περίπου 2.000 οχήµατα που είναι ενεργά και δροµολογούνται τακτικά, εκ των οποίων περίπου τα 1.500 είναι λεωφορεία.

Στα κανονικά λεωφορεία θα τοποθετηθεί ένα σηµείο, ενώ στα αρθρωτά λεωφορεία και τρόλεϊ θα τοποθετηθούν δύο ή τρία σηµεία, προκειµένου να εξυπηρετούνται όλοι οι επιβάτες.

Ο εξοπλισµός θα µπορεί να µεταφερθεί ώστε να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα στα καινούργια λεωφορεία (µόλις αυτά παραληφθούν), ενώ οι προδιαγραφές του συστήµατος θα είναι τέτοιες ώστε να δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης και στο τραµ σε δεύτερο στάδιο. Η αρχική πρόβλεψη του έργου περιελάµβανε και τις 1.100 «έξυπνες» στάσεις τηλεµατικής, οι οποίες ωστόσο εξαιρέθηκαν τελικά, δεδοµένου ότι απαιτούν άλλες προδιαγραφές (καθώς πρόκειται για εκτεθειµένα σηµεία), ενώ απαιτούσαν και άλλη διαχείριση και εγκρίσεις, αφού πρόκειται για έργο Σ∆ΙΤ (Σύµπραξη ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα).

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 900.000 ευρώ και εγκρίθηκε πριν από λίγες ηµέρες από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκο Παππά. Να σηµειωθεί ότι οι χρήστες θα µπορούν να «σερφάρουν» δωρεάν όσο µετακινούνται µε λεωφορεία και τρόλεϊ, αλλά θα υπάρξει ένας περιορισµός στη χρήση δεδοµένων.

Στόχοι του έργου, για το οποίο, σύµφωνα µε στελέχη του ΟΑΣΑ, αναµένεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί όµιλοι, είναι η προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής οικονοµίας, η µείωση του ψηφιακού χάσµατος, καθώς και η αναβάθµιση των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών.