Κατετέθη το νομοσχέδιο για το προσφυγικό με τη διαδικασία του κατεπείγοντος!!!

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κατετέθη στη Βουλή το νομοσχέδιο για το προσφυγικό με το οποίο κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την οποία ωστόσο η Τουρκία έχει γράψει στα παλαιότερα των… υποδημάτων της.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Σύσταση γενικής γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ″σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για την χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)″ (L 180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

Το εν λόγω νομοσχέδιο εισάγεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος την Πέμπτη στις επιτροπές (17:30), προκειμένου την Παρασκευή να εισαχθεί και ψηφισθεί από την ολομέλεια της Βουλής.