Φορολογία εισοδήματος:Τι προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος.

Η τροπολογία προβλέπει την παράταση και για το φορολογικό έτος 2015 της ρύθμισης που ορίζει ότι τα εισοδήματα που αποκτούν άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κλπ –εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες– αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ.

Αναλυτικά, παρατείνεται και για το 2015 το καθεστώς φορολόγησης με συντελεστή 22% έναντι 26% και μείωση φόρου έως 2.100 ευρώ για όσους έχουν πραγματικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 6.500 ευρώ – εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου – και το τεκμαρτό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ.

Αυτό θα ισχύει εφόσον οι φορολογούμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομικής αγροτικής δραστηριότητας.

Η σημαντική αλλαγή είναι ότι η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης όπως ισχύει για τους έγγαμους, εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά στο Σύμφωνο. Στην πράξη αυτό σημαίνει και ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους (κοινή κάλυψη τεκμηρίων και μεταφορά φορολογικών εκπτώσεων).
Τέλος, η τροπολογία ορίζει διαφορετική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα.
Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι «τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα οποία αποκτούν εισόδημα από τη διανομή κερδών στις 31 Δεκεμβρίου κάθε φορολογικού έτους, μπορούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση μετά την ημερομηνία που υποβάλουν δήλωση τα νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν».