24 ΜΑΪΟΥ (Tρίτη)

 

Μεγαλομάρτυρος Μελετίου (στρατηλάτου), Καλλινίκου του μάγου και των 12 Κομήτων και Τριβούνων: Διδύμου, Θεοδωρίσκου, Θεοδώρου, Μαρκελλίνου, Μαρκέλλου, Μελετίου, Μερκουρίου, Φαύστου, Φήστου, Φίληκος, Φωτεινού, των τριών γυναικών Μαρκιανής, Παλλαδίας και Σωσάννης και δύο νηπίων Κυριακού και Χριστιανού, συν του λοιπού πλήθους μαρτυρησάντων έντεκα χιλιάδων διακοσίων οκτώ. Συμεών (θαυματουργού, του εν τω Θαυμαστώ όρει), Νικήτα (στυλίτου).

 

Ο Άγιος Μελέτιος και οι συστρατιώτες του Στέφανος και Ιωάννης διατάχθηκαν να απαρνηθούν τον Χριστό, αλλά επειδή αρνήθηκαν βασανίστηκαν και τον μεν Μελέτιο τον απαγχόνισαν, τους δε Στέφανο και Ιωάννη τούς αποκεφάλισαν. Ο Σεραπίων ήταν ειδωλολάτρης και, όταν είδε τον Άγιο Μελέτιο με τη δύναμη της προσευχής να συντρίβει τα είδωλα, πίστεψε. Επίσης ο Καλλίνικος ο μάγος πίστεψε όταν είδε τον Μελέτιο να μην παθαίνει τίποτα από το δηλητήριο που του είχε δώσει. Και οι δύο αποκεφαλίστηκαν. Στη θέα του μαρτυρίου τους πίστεψαν και μαρτύρησαν δώδεκα κόμητες και Τριβούνοι, τρεις γυναίκες, η Μαρκιανή, η Σωσάννη και η Παλλαδία, δυο νήπια, ο Κυριακός και ο Χριστιανός. Ακολούθησε διωγμός στον οποίο μαρτύρησαν έντεκα χιλιάδες διακόσιοι οκτώ!

Ο Όσιος Συμεών σε ηλικία έξι ετών σώθηκε από μεγάλο σεισμό που είχε πλήξει την Αντιόχεια. Στη συνέχεια πήγε σε ένα μοναστήρι και τελικά αποσύρθηκε στο Θαυμαστό Όρος. Εκεί έζησε σκληρή ασκητική ζωή συνολικά επί εβδομήντα εννέα χρόνια από τα ογδόντα πέντε του βίου του. Κάποτε κάποιος μοναχός που τον φθονούσε επιχείρησε να τον μαχαιρώσει, αλλά το χέρι του, από θαύμα, ξεράθηκε επιτόπου. Ο Άγιος Συμεών προσευχήθηκε, σταύρωσε το χέρι του παρ’ ολίγον φονιά του και αυτό αμέσως θεραπεύτηκε. Είχε αποκτήσει το χάρισμα να κάνει θαύματα. Θεωρείται πρότυπο μοναχικού βίου.

 

 

 

 

SHARE