Σε διαδικασία πώλησης το ΙΑΣΩ General

Σε διαδικασία πώλησης της θυγατρικής της ΙΑΣΩ General βρίσκεται η Γενική, Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΙΑΣΩ.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σημερινή της ανακοίνωση, η εταιρία έχει λάβει προσφορά από την εταιρία Hellenic Healtcare S?RL, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Λουξεμβούργο, για την πώληση του ποσοστού (97,2%) των μετοχών που κατέχει στην θυγατρική της εταιρεία «ΙΑΣΩ General” στον Χολαργό.

Tο διοικητικό συμβούλιο του ΙΑΣΩ αποφάσισε την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τον πιθανό αγοραστή επί τη βάσει της προσφοράς, η οποία τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και των αποτελεσμάτων του νομικού και οικονομικού ελέγχου, της συμφωνίας μεταξύ της εταιρίας και του πιθανού αγοραστή στο κείμενο της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών.