“Τσουνάμι” μετατροπής συμβάσεων εργασίας

Ένα πρωτοφανές μετατροπής συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής ή εκ περιτροπής σάρωσε την ελληνική οικονομία από το 2009 ως τα τέλη του 2018. Όπως αναφέρει η “Καθημερινή”, στη διάρκεια αυτού του διαστήματος ο αριθμός των συμβάσεων που άλλαξαν μορφή αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του 200%, αποδεικνύοντας ότι η τάση για ευέλικτες μορφές εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ενισχύεται και εδραιώνεται, με άμεσες συνέπειες στα εισοδήματα των εργαζομένων αλλά και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της ΓΣΕΕ, στη διάρκεια των τελευτών ετών αυξάνεται και γενικεύεται η τάση για προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας, κυρίως με ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας.

Ακόμη και η ασθενική μείωση της ανεργίας γίνεται με όρους ευελιξίας και εργασιακής επισφάλειας , σε θέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης σταθεροποιούνται στις προτιμήσεις των εργοδοτών και καταλαμβάνουν ποσοστιαία αναλογία πάνω από το 50% τα πέντε τελευταία έτη.

SHARE