ΤτΕ: Αύξηση ρεκόρ της φτώχειας το 2015

Ρεκόρ φτώχειας και ανισοτήτων το 2015, καθώς τα στοιχεία της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι ήταν η χειρότερη χρονιά για τους Ελληνες στη διάρκεια της κρίσης.

Σε σχετική μελέτη που ενσωματώνεται στην έκθεση, επιχειρώντας να μετρήσει την επίπτωση των δημοσιονομικών μέτρων, που ελήφθησαν τα πέντε τελευταία χρόνια, στους σχετικούς δείκτες φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας, φαίνεται πως η σχετική φτώχεια -δηλαδή το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, στα οποία το διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο από το κατώφλι φτώχειας- αυξήθηκε κατά 8% το 2015, μετά από μείωση 7,1% το 2014.

Σε όρους διαθεσίμου εισοδήματος, από την επεξεργασία των στοιχείων φαίνεται ότι τα μέτρα των δύο πρώτων ετών δημοσιονομικής προσαρμογής (2010 και 2011) επέφεραν τη μεγαλύτερη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (κατά 4,2% και 6,9% αντίστοιχα).

Οι αντίστοιχες μειώσεις ήταν 2% το 2012 και 3,1% το 2013), ενώ το 2014 ήταν το πρώτο έτος αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 1,2%.