Μπορείτε να εντοπίσετε το βιβλίο στην εικόνα;

Είναι καλά κρυμμένο

Οι φωτογραφίες με τα κρυμμένα αντικείμενα μας δείχνουν συχνά πόση παρατηρητικότητα έχουμε.

Οι ασπρόμαυρες εικόνες έχουν συνήθως μια αυξημένη δυσκολία όπως αυτή που θα δείτε παρακάτω.

Ανάμεσα στις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές υπάρχει κρυμμένο ένα βιβλίο. Μπορείτε να το εντοπίσετε;

Δείτε την απάντηση παρακάτω…