Η Interamerican μπαίνει στον κλάδο της γεωργίας – Τα νέα προϊόντα

Αγροτικές κατοικίες και κτήρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό θερμοκηπίων, φυτική παραγωγή υπαίθρια και θερμοκηπίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, στα πρώτα ασφαλιστικά προϊόντα για τους αγρότες, τη διάθεση των οποίων ξεκινά η Interamerican.

«Με κεντρικό μήνυμα «καλλιεργούμε τη σιγουριά», η Interamericanξεκινά τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων για τους αγρότες, όπως είχε προαναγγείλει. Η εταιρεία προσεγγίζει τον αγροτικό τομέα με προτάσεις ολιστικής αντιμετώπισης των αναγκών του, παρέχοντας ένα ευρύ πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων που θωρακίζουν τις αγροτικές μονάδες στη χώρα μας. Το οικονομικό-ασφαλιστικό εργαλείο, που προτείνει η Interamerican στον αγροτικό κόσμο της χώρας, αφορά την προστασία των κτηρίων, του εξοπλισμού, της φυτικής παραγωγής και της αλυσίδας στην παραγωγική διαδικασία. Τα προγράμματα της εταιρείας γίνονται «μοχλός» για τη συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών φυσικών και επιχειρηματικών κινδύνων.

Η Interamerican θέτει στη διάθεση του επαγγελματία αγρότη τη δυνατότητα επιλογής και σύνθεσης τρόπων ασφαλιστικής προστασίας, με καλύψεις για: • αγροτικές κατοικίες και κτήρια (γεωργικά, κτηνοτροφικά) • εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και εξοπλισμό θερμοκηπίων • γεωργικά μηχανήματα υπαίθρου και αγροτικά οχήματα • μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας • φυτική παραγωγή υπαίθρια και εντός θερμοκηπίου • μεταφορές αγροτικών προϊόντων • αστική ευθύνη έναντι τρίτων: γενική, εργοδότη και προϊόντος. Ειδικότερα όσον αφορά την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής, αυτή παρέχεται είτε ως κάλυψη φυτικής παραγωγής θερμοκηπίου είτε υπαίθριων καλλιεργειών για σειρά κινδύνων, εξειδικευμένων για την κάθε κατηγορία.

Η εταιρεία, σε επόμενη φάση, θα επεκτείνει τις παρεχόμενες καλύψεις και σε άλλους κινδύνους που αφορούν τις αγροτικές μονάδες. Το πακέτο κάθε ασφαλιστικού προγράμματος μπορεί να εμπλουτιστεί με ασφάλιση υγείας, ατυχήματος, σύνταξης. «Με τα προτεινόμενα ασφαλιστικά προγράμματα δημιουργούμε τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή μιας νέας, σύγχρονης αντίληψης στη διαχείριση κινδύνων. Ο αγροτικός τομέας, με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας περί το 4% και με προοπτική κομβικού ρόλου στο σχεδιασμό ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, έχει την ανάγκη μιας ισχυρής ασφαλιστικής θωράκισης» τονίζει ο Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican.

Ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών Γιάννης Καντώρος επισημαίνει ότι «Σκοπός μας είναι να παρέχουμε σε κάθε αγρότη τη δυνατότητα αναβάθμισης των δραστηριοτήτων του, με οικονομική διαχείριση σε πλαίσιο ασφάλειας και σιγουριάς και με σταθεροποίηση του αποτελέσματος της εργασίας του».