425 εκατ. ευρώ καλούνται να επιστρέψουν οι αγρότες

Νέο πονοκέφαλο δημιουργεί στην κυβέρνηση η οριστική καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το “πακέτο Χατζηδάκη”.

Την ώρα που δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η απόφαση αυτή που αφορά τις επιδοματικές πρακτικές της περιόδου 2008-2009 για τις ελληνικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, απαιτεί ειδικούς χειρισμούς.

Κι αυτό γιατί το ποσό των 425 εκατ. που κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι δόθηκε ως παράνομη κρατική ενίσχυση θα πρέπει να επιστραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Το ζήτημα λοιπόν είναι αν η ελληνική πλευρά θα παρέχει διευκολύνσεις στους 800.000 αγρότες για την επιστροφή των χρημάτων ή το ποσό που τους αναλογεί (περίπου 500 ευρώ) να παρακρατηθεί απευθείας από τις επιδοτήσεις.

Με τη σημερινή απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν θεωρεί ότι το 2008 υπήρξαν στην Ελλάδα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ικανές να δικαιολογήσουν αυτά τα μέτρα.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι “Κατά το έτος 2009, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) – φορέας του Δημοσίου ο οποίος έχει ως σκοπό την ασφάλιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά ζημίες οφειλόμενες σε φυσικούς κινδύνους – κατέβαλε σε περίπου 800.000 Έλληνες αγρότες αντισταθμιστικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ λόγω ζημιών που είχαν προκληθεί το 2008 εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επίσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν δέχθηκε την ελληνική επιχειρηματολογία ότι λόγω της σοβαρής κρίσης που αντιμετώπιζε η ελληνική οικονομία το 2009 δεν επικρατούσαν κανονικές συνθήκες αγοράς και συνεπώς η κρατική ενίσχυση των 425 εκατ. ευρω ήταν νόμιμη.