Συγκροτούν Υπηρεσία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού για το προσφυγικό

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι πρόσφυγες-μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας, θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και παίρνει τα …μέτρα της. Ένα από αυτά η σύσταση ειδικής υπηρεσίας επικοινωνιακού σχεδιασμού προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής, προκειμένου να χρυσώσει το χάπι στους πολίτες για τη πολύχρονη παραμονή τους.

Η σύσταση της ειδικής υπηρεσίας προβλέφθηκε με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας προβλέπεται η σύσταση με ΚΥΑ Ειδικής Υπηρεσίας επικοινωνιακού σχεδιασμού προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και θα έχει ως σκοπό τον επικοινωνιακό σχεδιασμό, τον αποτελεσματικό συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων των συναρμόδιων αρχών και υπηρεσιών, κ.λπ.

Την απόφαση υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς.

Οι αρμοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας, η οργάνωση, ο αριθμός και η σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της καθορίζονται με την κ.υ.α. σύστασής της. Παράλληλα ορίζεται ότι η εν λόγω ειδική υπηρεσία δύναται να συγκροτηθεί ως ενιαίος διοικητικός τομέας, του οποίου θα προΐσταται μετακλητός ειδικός γραμματέας με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 76.000 ευρώ, για το τρέχον οικονομικό έτος και 114.000 ευρώ περίπου για κάθε επόμενο οικονομικό έτος.