Στα κρατικά ταμεία 1,5 δις. ευρώ που είναι δεσμευμένα από δικαστικές αρχές

Πενία τέχνας κατεργάζεται… έτσι και η Κυβέρνηση που βλέπει τα ταμεία να αδειάζουν και την αξιολόγηση να μην ολοκληρώνεται άμεσα, προωθεί υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο θα «βάλει χέρι» στα χρήματα και στα ακίνητα τα οποία έχουν από το 2011 μέχρι σήμερα δεσμευτεί από ελεγκτικές και δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Newpost πρόκειται για χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 800 εκ. ευρώ και 700 ακίνητα αξίας περίπου 700 εκ. ευρώ, τα οποία δεσμεύτηκαν από το δημόσιο και αφορούν ποσά ή ακίνητα αποκτήθηκαν παρανόμως στο παρελθόν από φυσικά η νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που βρίσκονται σήμερα κατηγορούμενοι σε περιπτώσεις διαφθοράς.

Η Κυβέρνηση σχεδιάζει να εκδώσει κοινή υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του νόμου 4312/2014 με την οποία τα 800 περίπου εκ. ευρώ τα οποία έχουν δεσμευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς καταδικασθέντων σε πρώτο η δεύτερο βαθμό για υποθέσεις διαφθοράς, καθώς και 700 περίπου δεσμευμένα ακίνητα να περιέλθουν σε χρήση του δημοσίου χωρίς να αναμένονται υποχρεωτικά αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων.

Με την κοινή υπουργική απόφαση θα ορίζεται ότι σε περιπτώσεις αθώωσης των κατηγορουμένων τα χρηματικά ποσά που περιήλθαν σε χρήση του δημοσίου θα τους επιστρέφονται εντόκως. Μέχρι τότε πάντως το Δημόσιο θα έχει στη διάθεση του επαρκή κεφάλαια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι παγωμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων για μίζες από εξοπλισμούς, όπλα, προμήθειες σε ιατρικά υλικά κλπ .