Πρόωρη σύνταξη πριν τα 62 έτη

Περίπου 100.000 ασφαλισμένοι μπορούν να προχωρήσουν σε πρόωρη σύνταξη πριν από τα 62 έτη, κάνοντας χρήση μιας σειράς ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους υπάρχει σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας, με νόμο που είναι ήδη σε ισχύ. Να σημειωθεί πως πλέον σε όσα Ταμεία προβλέπεται μειωμένη σύνταξη, αυτή καταβάλλεται σε ηλικία 62 ετών (αφορά όσους δεν είχαν προλάβει να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις). Ειδικά για τις μητέρες ανηλίκων υπάρχει καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ αλλά όχι στο Δημόσιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προβλέπεται:

Σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος αναφέρονται αναλυτικά όλα τα «παράθυρα» για πρόωρη έξοδο. Όσοι έπιασαν τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015, καθώς αποχωρούν με το παλαιό συνταξιοδοτικό καθεστώς (εφόσον είχαν θεμελιώσει δικαίωμα έως και το 2012).

Δημόσιο

Γρηγορότερη έξοδο στη σύνταξη εξασφαλίζουν μια σειρά ασφαλιστικών διατάξεων. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:
Ασφαλισμένοι με 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 εφόσον έπιασαν το όριο ηλικίας μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν πρόωρα στα 60 οι άνδρες και στα 55 οι γυναίκες.

Ασφαλισμένοι με 25ετία στο 2011 εφόσον συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας μέχρι τις 18 Αυγούστου ανοίγουν την πόρτα εξόδου στα 56.

Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2012 αν έπιασαν το όριο μέχρι 18 Αυγούστου αποχωρούν πρόωρα στα 58.

ΙΚΑ

Ρυθμίσεις διαφορετικών «ταχυτήτων» ισχύουν στο ΙΚΑ όπου δικαιούνται μειωμένη σύνταξη:

Άνδρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και το 60ό έτος μέχρι το τέλος του 2012.
Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και το 55ο έτος το 2010.
Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και το 56ο έτος το 2011.
Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και το και το 57ο έτος το 2012.
Γυναίκες με 10.000 ημέρες ασφάλισης και το 55ο έτος το 2010.
Γυναίκες με 10.400 ημέρες ασφάλισης και το 56ο έτος το 2011.
Γυναίκες με 10.800 ημέρες ασφάλισης και το 56ο έτος το 2012.