ΟΝΝΕΔ: Εκλογές για αναδειξη Προέδρων ΝΟΔΕ και συνέδρων

Με απόφαση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη προκηρύχθηκε το 10ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης οργανωτική αναδιοργάνωση της ΟΝΝΕΔ, με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων Νομαρχιακών Επιτροπών, Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων καθώς και μελών του 10ου Τακτικού Συνεδρίου.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη της οργάνωσης (γεννηθέντες 1984 έως και 2000), που θα εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας members.onned.gr έως τις 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 21:00.

Ενδεικτικά οι σημαντικότερες ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:

08/03/2016 | Έναρξη εγγραφών στο Εθνικό Μητρώο Μελών ΟΝΝΕΔ
08/03/2016 | Δηλώσεις για ex officio συμμετοχή στο 10ο Τακτικό Συνέδριο ΟΝΝΕΔ
28/03/2016 | Υποβολή υποψηφιοτήτων μελών 10ου Τακτικού Συνεδρίου ΟΝΝΕΔ / Προέδρων ΝΕ / ΔΗΜΤΟ
03/04/2016 | Εκλογές ανάδειξης μελών 10ου Τακτικού Συνεδρίου ΟΝΝΕΔ / Προέδρων ΝΕ / ΔΗΜΤΟ