Μέχρι τις 3 Μαΐου η προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών βιώσιμων επιχειρήσεων

Παράταση λίγων ακόμα ημερών, μέχρι τις 3 Μαΐου, πήραν οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους.

Η παράταση δίνεται προκειμένου να μην υπάρξει ρυθμιστικό κενό, έως ότου καθοριστεί το νέο βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς.

«Η κάλυψη του ρυθμιστικού κενού διευκολύνει τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν και το χρονικό διάστημα της παράτασης για τη ρύθμιση των χρεών τους. Παράλληλα, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει ικανό χρόνο για διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς των προωθούμενων βελτιώσεων του θεσμικού πλαισίου», τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Σε άλλη τροπολογία ρυθμίζονται θέματα του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ). Η ρύθμιση προβλέπει την ανάληψη από το ελληνικό δημόσιο του ανεξόφλητου ποσού των δανείων που έχει συνάψει ο ΟΔΙΕ ενώ η εξυπηρέτηση τους ανατίθεται στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.