Εισφορά 6% στην δήθεν ”13η σύνταξη”

Κράτηση 6% θα επιβληθεί στην “13η σύνταξη” την οποία θα καταβάλλει η κυβέρνηση στις 20 Μαΐου.

 

Αυτό προβλέπει η τροπολογία την οποία κατέθεσε η κυβέρνηση, με την οποία αποσαφηνίζεται η προηγούμενη Πρωθυπουργική εξαγγελία.

 

Με άλλα λόγια, το ποσό το οποίο θα δουν στο ΑΤΜ θα αντιστοιχεί στο 94% και όχι στο 100% της μεικτής σύνταξης την οποία λαμβάνουν οι συνταξιούχοι με σύνταξη έως 500 ευρώ.

 

Και αυτό λόγω της εισφοράς 6% υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ), η οποία επιβαρύνει όλες τις κύριες συντάξεις κάθε μήνα.

 

Έτσι το καταβλητέο ποσό της 13ης σύνταξης για όποιον πχ παίρνει σύνταξη 500 ευρώ μικτά, θα ανέλθει στα 470 ευρώ και όχι στα 500 ευρώ.

 

Δηλαδή θα αφαιρεθούν 30 ευρώ τα οποία αντιστοιχούν στην εισφορά υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

 

Η ίδια εισφορά θα επιβληθεί και στις άλλες κατηγορίες της 13ης σύνταξης, δηλαδή σε εκείνη που αναλογεί στους συνταξιούχους των 501-600 ευρώ, των 601-1000 ευρώ και άνω των 1001 ευρώ.

 

Έτσι, πχ συνταξιούχος με μεικτή κύρια σύνταξη 560 ευρώ, δικαιούται μεικτή κύρια σύνταξη ύψους 392 ευρώ (70% Χ560 ευρώ).

 

Μετά την εισφορά 6%, η καταβλητέα 13η σύνταξη για το συνταξιούχο του παραδείγματος θα ανέλθει στα 368 ευρώ. Θα αφαιρεθεί, δηλαδή, μέσω της εισφοράς, ποσό ύψους 24 ευρώ.

 

Επίσης συνταξιούχος με μεικτή κύρια σύνταξη ύψος 800 ευρώ, δικαιούται 13η σύνταξη ύψους 400 ευρώ (50% Χ800 ευρώ). Μετά, όμως, την κράτηση 6%, το καταβλητέο καθαρό ποσό της 13ης σύνταξης θα ανέλθει στα 376 ευρώ. Θα αφαιρεθεί, μέσω της κράτησης, ποσό ύψους 24 ευρώ.

 

Εξάλλου, συνταξιούχος με μεικτή κύρια σύνταξη 1200 ευρώ, δικαιούται μεικτή 13η σύνταξη 360 ευρώ (30%Χ1200 ευρώ). Μετά την εισφορά 6%, το καταβλητέο καθαρό ποσό ανέρχεται 338 ευρώ. Θα αφαιρεθεί, δηλαδή, ποσό ύψους 22 ευρώ.

SHARE