35 εκατομμύρια ευρώ δίνει το “EPSILON” για την άδεια

Η πρόταση αυτή που ανατρέπει το τηλεοπτικό τοπίο έρχεται από την ιδιοκτησία του EPSILON η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας πανελλαδικής εμβέλειας.

Η πρόταση αυτή χαρακτηρίζεται ως βόμβα καθώς είναι 11 φορές επάνω από την τιμή εκκίνησης, για την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας που είναι 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόταση η οποία έχει πρωτοκολληθεί και που έχει σταλεί και στις Βρυξέλλες, ανεβάζει τον πήχη και αλλάζει τα δεδομένα στο τηλεοπτικό τοπίο. Ίσως με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις μέχρι τώρα υφιστάμενες απόψεις αφού πλέον τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος όταν υπάρχει μια τέτοια πρόταση με τόσο υψηλό τίμημα.

Με την επιστολή η ιδιοκτησία του EPSILON ζητεί για κάθε μια από τις άδειες να ορισθεί τιμή εκκίνησης τα 35 εκατομμύρια ευρώ και επίσης ζητείται να τροποποιηθεί η διάταξη που προβλέπει το ποσόν να καταβληθεί εφάπαξ. Επίσης ζητείται να δεσμευθεί το υπουργείο Επικρατείας ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος των αδειών δεν θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.

epistoliE