Χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο οι βιομηχανίες

Μια σημαντική τροπολογία που δίνει οικονομική ανάσα στις επιχειρήσεις ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή.

Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου, βιομηχανιών και βιοτεχνιών, που το χρησιμοποιούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, εξαιρουμένης της παραγωγής προϊόντων ενέργειας.

Η απαλλαγή θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2016. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου, θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

Ωστόσο, για να τύχουν της ευνοϊκής αυτής τροπολογίας θα πρέπει οι επιχειρήσεις να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζομένους τους.