Χωρίς δικαιολογητικά οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία

Πιο εύκολη γίνεται η διαδικασία εγγραφής μαθητών στα σχολεία καθώς το μητρώο του υπουργείου Παιδείας έχει ήδη διασυνδεθεί με το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Κατά συνέπεια, από το επόμενο σχολικό έτος οι γονείς δεν θα χρειαστεί να εκδώσουν και να προσκομίσουν στα σχολεία πιστοποιητικά γέννησης.

Ειδικότερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εγγραφής μαθητών στα Νηπιαγωγεία τα Δημοτικά αλλά και τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας θα μεταφέρονται ψηφιακά από το ΟΠΣΕΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool» του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του dikaiologitika.gr, oι πληροφορίες αυτές, μαζί με τις προδιαγραφές τους, θα προσδιοριστούν σε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» του υπουργείου Παιδείας και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με την έναρξη της λειτουργίας της πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), οι υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αποκλειστικά: Νηπιαγωγεία − Δημοτικά − Γυμνάσια − Λύκεια) και έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «myschool»: α) αναζητούν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αρμοδιότητάς τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool», από το ΟΠΣΕΔ. β) δεν επιτρέπεται να ζητούν από τους πολίτες να προβαίνουν στην προσκομιδή δικαιολογητικών στα οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχονται από το ΟΠΣΕΔ.

Η κατάθεση πιστοποιητικού γέννησης θα είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άντληση των ηλεκτρονικών στοιχείων για τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, τους οποίους θα πρέπει αποδεδειγμένα να αναφέρουν στους Δήμους.