Χρ. Δήμας: Ετοιμάζουν νέα φοροκαταιγίδα γιατί δεν θέλουν να κόψουν δαπάνες

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Γ.Λ.Κ., Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση επίτευξης στόχων Νομικών Προσώπων – φορέων της Γενικής Κυβέρνησης το 2015, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η δημοσιοποίηση των στοιχείων επιβεβαιώνει τη γενικότερη εμμονή της Κυβέρνησης στην αύξηση των φόρων, αντί της συγκράτησης των δαπανών.

Συγκεκριμένα καταγράφεται: “Συνολική απόκλιση στόχων κατά 570.000.000 ευρώ στους προϋπολογισμούς των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης”

Η Κυβέρνηση έχει κάνει ξεκάθαρη την επιλογή της: Αντί να πιάσει τους δημοσιονομικούς στόχους με συγκράτηση και αναδιανομή των δαπανών, υπερφορολογεί τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το σύνολο των παραγωγικών τάξεων.

Συνειδητά διαλύει την ιδιωτική οικονομία και ταυτόχρονα αποτυγχάνει να πιάσει τους στόχους που έχει θέσει».