Βέλγιο: Δήλωση συμμόρφωσης θα υπογράφουν οι μετανάστες

Δήλωση συμμόρφωσης θα υπογράφουν οι μετανάστες που δεν προέρχονται από τις χώρες της ΕΕ και πρόσφυγες που επιθυμούν να ζήσουν στο Βέλγιο με την οποία θα αποδέχονται τις αρχές του τόπου σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα παραμονής τους θα απορρίπτεται.

Σύμφωνα με την πρόταση της αρχής μετανάστευσης στο Βέλγιο, όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται στο Βέλγιο για περισσότερους από 3 μήνες θα πρέπει να υπογράψουν μία δήλωση με την οποία θα δεσμεύονται ότι θα αποτρέψουν και θα αναφέρουν οποιεσδήποτε προσπάθειες για «τρομοκρατικές πράξεις».

«Αν θέλουν να χτίσουν τις ζωές τους εδώ στη Ευρώπη δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό, αλλά πρέπει να υπογράψουν μία δήλωση ότι αποδέχονται τις δικές μας αρχές», δήλωσε ο Λορέντ Μουταμπαγί. Όπως είπε, εκείνοι που θεωρείται ότι δεν ενσωματώθηκαν αρκετά, δεν θα επιτρέπεται να παραμείνουν στην χώρα.

Η δήλωση δεν θα ισχύει για τους αιτούντες άσυλο και τους φοιτητές, ανέφερε ο συντάκτης του σχεδίου, ο οποίος αναμένει η πρόταση να υπερψηφιστεί από το Κοινοβούλιο.