Τι προβλέπεται για την αποπληρωμή των ελληνικών δανείων

Το ΔΝΤ ζητά να αρχίσει η αποπληρωμή από την Ελλάδα των δανείων που έχει πάρει από την Ευρωζώνη το 2040 και να ολοκληρωθεί το 2080, ενώ ζητά επίσης να γίνει σταθερό το επιτόκιο 1,3% για τα επόμενα 30 – 40 χρόνια.

Τι ισχύει, όμως, σήμερα, για τα δάνεια πάνω από 200 δις. ευρώ της Ευρωζώνης; Υπάρχουν τρεις ταχύτητες αποπληρωμής τους.

Πρώτον, είναι τα διακρατικά δάνεια, που πήρε η Ελλάδα το 2010 απευθείας από τις χώρες της Ευρωζώνης, ύψους περίπου 50 δις. ευρώ, τα οποία προβλέπεται να αποπληρώσει από το 2020 έως το 2041, με επιτόκιο ίσον με το βραχυπρόθεσμο διατραπεζικό επιτόκιο (που είναι σήμερα κοντά στο μηδέν) συν 0,5%.

Δεύτερον, είναι τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), περίπου 130 δις. ευρώ, που έλαβε η Ελλάδα με το δεύτερο πρόγραμμα διάσωσης. Τα δάνεια αυτά θα αποπληρώνονται από το 2023 έως το 2045, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Τρίτον, τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), που δόθηκαν πέρυσι στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος και ανέρχονται ήδη πάνω από 20 δις. ευρώ, ενώ μπορεί να φθάσουν έως τα 80 δις. ευρώ. Αυτά τα δάνεια προβλέπεται να αποπληρώνονται από το 2034 έως το 2059.