Τα πάντα θα μπορεί να πουλήσει το Υπερταμείο, νέο ΤΑΙΠΕΔ

Πηγή:Nonpapernews.gr

Ένα νέο υπερταμείο συστήνεται με προίκα-μαμούθ το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, όλες τις προς αποκρατικοποίηση εταιρείες που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και το οποίο θα λειτουργεί υπό την αυστηρή εποπτεία των δανειστών.

Στόχος του νέου αυτού Ταμείου που θα ονομάζεται Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και θα έχει διάρκεια 99 έτη, είναι να αξιοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου «να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας» και να «συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Στον έλεγχο του νέου αυτού Ταμείου μεταβιβάζονται: το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) καθώς και η υπό σύσταση Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) στην οποία και θα περιέλθουν οι συμμετοχές κρατικών επιχειρήσεων δίχως να διευκρινίζεται ποιες. Ακριβώς επειδή οι παραπάνω θυγατρικές συνεχίζουν να διέπονται από τους ιδρυτικούς τους νόμους, εικάζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα φέρει κανονικά εις πέρας το πρόγραμμα με τις 19 αποκρατικοποιήσεις (17% της ΔΕΗ, 35% των ΕΛΠΕ, 65% της ΔΕΠΑ, 24% ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ κ.λπ.). Το σχετικό πάντως παράρτημα απουσιάζει από το νομοσχέδιο.

Το νέο υπερταμείο από τη Γενική Συνέλευση του βασικού μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του νέου υπερταμείου θα διαδραματίζει το Εποπτικό Συμβούλιο που θα απαρτίζεται από 5 μέλη, τα οποία θα επιλέγονται τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από τους δανειστές.

Συγκεκριμένα, η ελληνική πλευρά θα διορίζει τα τρία μέλη και η Κομισιόν μαζί με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας τα άλλα δύο, ανάμεσα στα οποία και ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατόπιν πλειοψηφίας τεσσάρων μελών.