Στο τιμόνι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και πάλι η Κατερίνα Κοσκινά

Στο τιμόνι του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης επιστρέφει η Κατερίνα Κοσκινά, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο επισήμως το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η κυρία Κοσκινά θα παραμείνει στη θέση αυτή έως τον Δεκέμβριο του 2017 ώστε το μουσείο να έχει εγκαινιαστεί και να έχει λειτουργήσει σχεδόν έναν χρόνο, ενώ το ΥΠΠΟ ήδη ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για την πλήρωση της θέσης στη συνέχεια.
Aναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ έχει ως εξής:

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το ΥΠΠΟΑ το 2000. Η ίδρυσή του, η αρχική συγκρότηση της συλλογής του, τα εκθεσιακά δείγματα γραφής του σε χώρους που φιλοξένησαν τις δράσεις του, η επιλογή του κτιρίου ΦΙΞ ως μόνιμης στέγης του φέρουν όλα τη σφραγίδα της ιδρυτικής διευθύντριας και εμπνεύστριάς του Άννας Καφέτση. Τίποτα δεν θα είχε προφανώς συμβεί χωρίς τη γνώση, την ευαισθησία, το πάθος και τις άοκνες προσπάθειές της. Καμία από τις ανασχετικές για το άνοιγμα του μουσείου παραμέτρους δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό το αδιαμφισβήτητο γεγονός.

Εξίσου, όμως, αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι το μουσείο παραμένει κλειστό. Προβλήματα εργολαβιών, διοικητικές ανακολουθίες, αλλότρια συμφέροντα, παραλυτικές ισορροπίες, καθυστέρησαν επί μακρόν την ολοκλήρωση των εργασιών για την έναρξη της λειτουργίας του μουσείου, με αποκορύφωμα την απομάκρυνση της διευθύντριας από τα καθήκοντά της πριν την ολοκλήρωση της θητείας της από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Η Κατερίνα Κοσκινά, που κλήθηκε εκ των υστέρων να αναλάβει καθήκοντα διευθύντριας, στο σύντομο χρονικό διάστημα της θητείας της, κατέβαλε πολύ κόπο, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Μουσείου, να προωθήσει τις απαραίτητες διεργασίες για το άνοιγμά του. Εκκρεμεί ακόμη προς αυτή την κατεύθυνση η κατάθεση του β’ σταδίου της οριστικής Μουσειογραφικής μελέτης, καθώς επίσης και οι αναγκαίες τροποποιήσεις της εγκεκριμένης Μουσειολογικής μελέτης.

Η νυν πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, που κληρονόμησε το δυσεπίλυτο πρόβλημα, έχει ως μοναδικό μέλημά της την άρση όλων εκείνων των εμποδίων για το άνοιγμα του ΕΜΣΤ και -όπως σε κάθε εποπτευόμενο φορέα- την εξασφάλιση διοικητικής συνέχειας χωρίς βίαιες αλλαγές, όταν δεν συντρέχουν ισχυροί λόγοι ανεξάρτητοι της καλλιτεχνικής δραστηριότητάς του.

Το Υπουργείο οφείλει από την πλευρά του να ολοκληρώσει τις παροχές προς το Μουσείο ώστε, εκτός των άλλων, να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχου. Προτίθεται δε να δρομολογήσει άμεσα διαδικασίες Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΕΜΣΤ. Αποτελεί, άλλωστε, γενικότερη πολιτική μας βούληση η αλλαγή της διαδικασίας επιλογής προσώπων για την πλήρωση των θέσεων καλλιτεχνικών διευθυντών των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΠΟΑ μέσα από διαφανείς θεσμοθετημένες διαδικασίες.

Με δεδομένα τα παραπάνω, τοποθετούμε την κυρία Κατερίνα Κοσκινά ως Διευθύντρια του Μουσείου μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΣΤ, με κριτήριο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των απαραίτητων διεργασιών και την προσδοκία πολύ σύντομα το ΕΜΣΤ να λειτουργήσει και να αποδοθεί στην ελληνική κοινωνία.