Στην «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» η εκκαθάριση των ελληνικών bad banks

Mετά από διαγωνισμό η Τράπεζα της Ελλάδος κατέληξε στην εταιρία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» η οποία θα αναλάβει την ειδική εκκαθάριση των 16 ελληνικών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που τελούν υπό εκκαθάριση.

Σκοπός της εταιρίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση της περιουσίας των υπό εκκαθάριση ιδρυμάτων και η επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων από τη διαχείριση του συνόλου των χαρτοφυλακίων τους, που ανέρχεται σε περίπου 9 δισ. €.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η PQH, που ιδρύθηκε από τις εταιρίες PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco Α.Ε. και Hoist Kredit ΑΒ, προχωρά άμεσα στην οργάνωσή της με έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσει στελέχη από το υφιστάμενο δυναμικό των ιδρυμάτων υπό εκκαθάριση.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης είναι αντίστοιχα ο κ. Μίνος Μωυσής και ο κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης.