Στα 30 τους χρόνια αποκτούν το πρώτο τους παιδί οι Ελληνίδες

Το χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας στην ΕΕ, με μέσο όρο 1,3 παιδί ανά γυναίκα, καταγράφει η χώρα μας σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat.

Σύμφωνα με την έρευνα που αφορά στοιχεία του 2014, πάνω από 5,1 εκατομμύρια γεννήσεις καταγράφηκαν στην ΕΕ, ενώ κατά μέσο όρο οι γυναίκες αποκτούν το πρώτο τους παιδί στα 29 τους χρόνια.

Το 2014 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά πάνω από 92 χιλιάδες γεννήσεις, ενώ κατά μέσο όρο οι Ελληνίδες αποκτούν το πρώτο τους παιδί στα 30 τους χρόνια. Στην ίδια ηλικία αποκτούν το πρώτο τους παιδί και οι γυναίκες στην Ισπανία και την Ιταλία.

Λίγο μικρότερος είναι ο μέσος όρος της ηλικίας για τις γυναίκες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετονία , την Εσθονία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, οι οποίες γίνονται μητέρες πριν τα 27 τους χρόνια.

Η έρευνα της Eurostat, δείχνει ότι ο δείκτης γονιμότητας στην ΕΕ αυξήθηκε από 1,46 το 2001 σε 1,58 το 2014 και κυμαίνεται από 1,23 στην Πορτογαλία σε 2,01 στη Γαλλία. Στην Ελλάδα ο δείκτης γονιμότητας αυξήθηκε από 1,25 το 2001 σε 1,3 το 2014. Ωστόσο, η Ελλάδα καταγράφει, μετά την Πορτογαλία, το χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας στην ΕΕ με (1,3) και ακολουθούν η Κύπρος (1,31), η Ισπανία και η Πολωνία (1,32), η Ιταλία και η Σλοβακία (1,37). Τους υψηλοτέρους δείκτες γονιμότητας καταγράφουν η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και η Μ. Βρετανία.

SHARE