Στα 224 εκατ. ευρώ τα έσοδα της ΕΚΤ από τόκους ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου

Λιγότερα σε σχέση με το 2014, αλλά εξίσου σημαντικά έσοδα είχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τόκους ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων. Συγκεκριμένα τα κέρδη της ΕΚΤ το 2015 ανήλθαν στο ποσό των 224 εκατ. ευρώ, έναντι 298 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα συνολικά έσοδα της ΕΚΤ από τα ομόλογα που αγόρασε στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, το οποίο ξεκίνησε το 2011 μετά τη μεγάλη αύξηση των αποδόσεων των τίτλων χωρών της Ευρωζώνης, ανήλθαν σε 609 εκατ. ευρώ έναντι 728 εκατ. ευρώ το 2014, όπως προκύπτει από ανακοίνωσή της.

Οι κύριες πηγές εσόδων της ΕΚΤ είναι τα κέρδη από την επένδυση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων και του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων της, οι τόκοι-έσοδα επί του μεριδίου της (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ και, οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί τίτλων αποκτηθέντων για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής.

Μέρος των κερδών της ΕΚΤ διανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ευρωζώνης.