Πρόγραμμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για βιώσιμη ανάπτυξη ΜμΕ στην Ελλάδα

Tην εναρκτήρια εκδήλωση ενός νέου προγράμματος που σκοπό έχει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη τους ανακοίνωσαν σήμερα στην Αθήνα ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ), το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξης της ανάπτυξης, μέσω ευφυέστερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις και παροχής ορατότητας και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια.

Το πρόγραμμα, όπως επισημάνθηκε σε διάρκεια συνέντευξης Τύπου. θα υποστηρίξει τουλάχιστον 240 ΜμΕ στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τα επόμενα δύο χρόνια, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίξουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τοπικούς και διεθνείς συμβούλους που θα τις βοηθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις -όπως τονίσθηκε- θα ωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα πολύ ευρύ φάσμα τομέων, όπως θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακών λειτουργιών, οικονομικής διαχείρισης, στρατηγικής marketing και προώθησης εξαγωγών.

Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από την EBRD με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ και συμπληρωματικής συγχρηματοδότησης από την EBRD.

Ο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ωφεληθεί σημαντικά από το Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο αναμένεται μέχρι τώρα να οδηγήσει σε επενδύσεις ύψους 8,2 δισ. ευρώ στη χώρα. Ωστόσο, μπορεί να αποφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη: το κοινό αυτό εγχείρημα για τη στήριξη των ΜμΕ θα παρέχει την τόσο αναγκαία τεχνική βοήθεια προς τις ελληνικές ΜμΕ, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν περισσότερες επενδύσεις, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, πρόσθεσε.

Ο κ. Simon Barnes, Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρόσθεσε ότι ένας βασικός παράγοντας που παρακωλύει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ΜμΕ. Αυτή η συναρπαστική νέα πρωτοβουλία θα αντιμετωπίσει αυτήν την ιδιαίτερη πρόκληση και θα βοηθήσει επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα να επεκταθούν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για να ξεκλειδώσουν νέες επενδύσεις και να ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτοντας εμπειρογνωμοσύνη μέσω στοχοθετημένων συμβουλών. Μέσω αυτής της νέας συνεργασίας με την EBRD στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συμβούλων Επενδύσεων θα φέρει μαζί Έλληνες και διεθνείς εταίρους για να μοιραστούν πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα να αναπτυχθούν, επισήμανε επίσης.

Ο κ. Claudio Viezzoli, Διευθύνων Σύμβουλος της EBRD για τη Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη ΜΜΕ, τόνισε ότι η προσθήκη συμβουλευτικών υπηρεσιών στο έργο της EBRD στην Ελλάδα θα ενισχύσει περαιτέρω τον αντίκτυπο που έχουμε στην τοπική οικονομία. Βλέπουμε ένα ισχυρό και έντονο επιχειρηματικό πνεύμα στην Ελλάδα και η περαιτέρω ανάπτυξη του είναι ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε μαζί με τους εταίρους μας, την ΕΤΕπ και την ΕΕ, μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά, ανέφερε ο Claudio Viezzoli

Το πρόγραμμα
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα. Σε στενή συνεργασία με την EBRD, μία επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσει τις ανάγκες της και τις ευκαιρίες ανάπτυξής της.
Στη συνέχεια η EBRD φέρνει σε επαφή την επιχείρηση με τοπικούς ή διεθνείς συμβούλους που μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρηση εξειδικευμένες συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης τόσο στους συμβούλους όσο και στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντάς με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

SHARE