Πλήρως ισότιμα τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά όλων των Κολεγίων στην Ελλάδα. Ιστορική απόφαση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

«Πράσινο» στην επαγγελματική αναγνώριση των μεταπτυχιακών πτυχίων από τα Κολέγια με γενικότερες συνέπειες στις ισοτιμίες τους.

Απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανοίγει την πόρτα της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης ή διεκδίκησης για πρόσληψη (και) στον δημόσιο τομέα χιλιάδων αποφοίτων

Την επαγγελματική ισοδυναμία και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, οι οποίοι χορηγούνται από ξένα πανεπιστήμια που συνεργάζονται με ελληνικά κολέγια, με τους μεταπτυχιακούς τίτλους των ελληνικών ΑΕΙ, εφόσον έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), ενέκρινε πριν από λίγες ημέρες το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η απόφαση αυτή ανοίγει την πόρτα της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης ή διεκδίκησης για πρόσληψη (και) στον δημόσιο τομέα χιλιάδων αποφοίτων ελληνικών κολεγίων. Το επόμενο διάστημα μάλιστα αναμένονται χιλιάδες αναγνωρίσεις πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από τέτοιες δομές εκπαίδευσης καθώς ύστερα από πολλούς μήνες δυσλειτουργίας του, το ΣΑΕΠ στα τέλη του περασμένου έτους άρχισε να εξετάζει αιτήσεις και ήδη έχουν συσσωρευτεί περισσότερες από 3.000!

Πρόσφατα το Ε’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξέδωσε γνωμοδότηση ύστερα από ερώτημα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ, αλλά όχι από τον ΔΟΑΤΑΠ, του οργανισμού που κρίνει τις ακαδημαϊκές ισοτιμίες και απόφασή του χρειαζόταν έως τώρα. Επειδή λοιπόν ο ΔΟΑΤΑΠ δεν εξέταζε καν αιτήσεις αποφοίτων κολεγίων, μέχρι τώρα όσοι είχαν τέτοιους τίτλους δεν μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν στο Δημόσιο.

Το ΝΣΚ γνωμοδότησε όμως ότι
«Η (σ.σ. προηγούμενη) απαίτηση για την ύπαρξη ακαδημαϊκής ισοτιμίας, ως προϋπόθεση για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης βαθμολογικού πλεονεκτήματος στους υπαλλήλους-κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, έρχεται σε αντίθεση με τα δικαιώματα για τους κατόχους τίτλων σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αναγνωρισμένων αρμοδίως στην Ελλάδα ως επαγγελματικά ισοδύναμων».
Παράλληλα, καθημερινά πλέον εκδίδονται νέες αποφάσεις του ΣΑΕΠ που αναγνωρίζουν επαγγελματικές ισοτιμίες σε αποφοίτους κολεγίων. Πριν από λίγες ημέρες, λ.χ., κοινοποίησε στον Μ.Π. πτυχιούχο Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cite με φοίτηση στο ελληνικό κολέγιο IdEF, απόφαση με την οποία του αναγνωρίζει «την επαγγελματική ισοδυναμία του τίτλου Maitrise Droit, Economie, Gestion, Mention Droit, Specialite Droit Des Affaires του ιδρύματος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της Γαλλίας Universite Paris 13, με τους απονεμόμενους τίτλους των Τμημάτων Νομικής των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εγγραφεί στα μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων, να γίνει δικηγόρος – κατόπιν εξετάσεων από επιτροπή του ΔΣΑ -, δικαστής, συμβολαιογράφος, να σταδιοδρομήσει στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός επιπέδου ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), να διοριστεί καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κ.ά. Μάλιστα το γεγονός ότι το ΣΑΕΠ δεν χρέωσε στον απόφοιτο πρόσθετα μαθήματα Ελληνικού Δικαίου σημαίνει ότι επικύρωσε και την πλήρη συνάφεια των δύο Δικαίων.

Δεδομένου ότι στο ΣΑΕΠ εκκρεμεί η εξέταση πλέον των 3.000 αιτήσεων αναγνώρισης αποφοίτων κολεγίων (σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερες από 2.000 πλησιάζουν ήδη σε διεκπεραίωση), το επόμενο διάστημα αναμένεται πλημμύρα αναγνωρισμένων πτυχίων. Για όσους εξ αυτών εργάζονται ή θα διεκδικήσουν θέση στο Δημόσιο, η αναγνώριση και του μεταπτυχιακού εφόσον έχουν, σημαίνει ότι κατατάσσονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι στον βαθμό Δ’ – και στο βαθμό Ε’ για διδακτορικά. Για τους υπαλλήλους που μετά τον διορισμό τους αποκτούν τους ως άνω τίτλους, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι χρόνια για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου και κατά δύο χρόνια για τους κατόχους μεταπτυχιακού.

Στα ΤΕΙ
Ο παραλογισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων

Την ίδια στιγμή που οι απόφοιτοι κολεγίων αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα ακόμα και για μεταπτυχιακές τους σπουδές, υπάρχουν αρκετά τμήματα ελληνικών ΤΕΙ τα οποία δεν έχουν καθορισμένα δικαιώματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τουλάχιστον από το 2008 που σχεδιάστηκαν για πολλές ειδικότητες!
Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου σε ομιλία του αποκάλυψε ένα κοινό μυστικό, ότι δηλαδή ασκούνται συντεχνιακές πιέσεις από ομάδες συμφερόντων κάθε φορά που έρχεται στην επιφάνεια το θέμα: «Μόλις μυριστούν ότι πας να κάνεις κάτι για τα επαγγελματικά δικαιώματα, αμέσως κτυπούν οι πόρτες: βουλευτές, υπουργοί, φίλοι, συγγενείς κ.λπ.». Ο υπουργός Παιδείας εξήγγειλε τη σύσταση επιτροπής που θα μελετήσει ποια τμήματα ΤΕΙ ιδίως (αν και υπάρχουν και ορισμένα ΑΕΙ) δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, προκειμένου να ρυθμιστούν με νόμο. Μάλιστα αποκάλυψε ότι στο υπουργείο «έχουμε έτοιμες πολλές ρυθμίσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα, οι οποίες είναι μπλοκαρισμένες». Σημειώνεται ότι ανάλογες ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ επιχείρησε να θεσπίσει και η πρώην αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, αλλά δεν πρόλαβε. Γι’ αυτό και ο Γαβρόγλου μίλησε για ένα πρόβλημα που αφορά συνολικά το πολιτικό σύστημα, αφήνοντας υπαινιγμούς για τη στάση και των επαγγελματικών επιμελητηρίων στο θέμα.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Εδώ να σημειώσουμε ότι κυρίως στις ειδικότητες μηχανικών, είναι γνωστή εδώ και χρόνια η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΤΕΕ και στα ΤΕΙ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων των πολυτεχνικών σχολών και των ανάλογων σχολών των ΤΕΙ.
Για το ζήτημα συνεδριάζει αύριο και η Σύνοδος των προέδρων ΤΕΙ, η οποία θα θέσει στον υπουργό Παιδείας σειρά θεμάτων, ανάμεσα στα οποία το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όσα τμήματα ακόμα δεν έχουν, η μετονομασία των ιδρυμάτων τους σε τεχνολογικά πανεπιστήμια και το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών στα ΤΕΙ.