Περαιτέρω έρευνα για το Πόθεν Έσχες Σταθάκη

Ανοικτή παραμένει η υπόθεση διερεύνησης του Γ. Σταθάκη, παρά τις εξηγήσεις του υπουργού Οικονομίας.

Από την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής αποφασίστηκε να διεξαχθεί ειδική έρευνα από δικαστή και εισαγγελέα που μετέχουν στην επιτροπή «Πόθεν Έσχες» της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο στάδιο της έρευνας ολοκληρώθηκε μετά από μεγάλη καθυστέρηση καθώς οι ορκωτοί λογιστές διαβίβασαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το πολυσέλιδο πόρισμά τους.

Υπενθυμίζεται, ότι ο υπουργός Οικονομίας είχε «ξεχάσει» να δηλώσει ποσά σε τραπεζικές καταθέσεις ύψους 1.800.000 ευρώ και συμμετοχή σε 36 ακίνητα.

Σήμερα τα μέλη της επιτροπής «Πόθεν Έσχες» της Βουλής έλαβαν το πόρισμα προκειμένου να το μελετήσουν και να αποφασίσουν στην επόμενη συνεδρίαση εάν συντρέχουν λόγοι για την παραπομπή του κ. Σταθάκη στην δικαιοσύνη ή αν ο ίδιος φρόντισε να δικαιολογήσει επαρκώς τις αστοχίες και άρα να μπει στο αρχείο η υπόθεσή του.

Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτεί η ορθή ανάγνωση των στοιχείων και κυρίως των απαντήσεων του κ. Σταθάκη που φαίνεται να έχουν συνταχθεί από δικηγόρους, αποφασίστηκε να αναλάβουν δικαστής και εισαγγελέας (μέλη της επιτροπής) ειδική έρευνα για το φάκελο του υπουργού και να γνωμοδοτήσουν επί του θέματος.