Παρέμβαση Δούρου για τους εξεταστές διπλωμάτων οδήγησης

Επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς απέστειλε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου σε σχέση με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από την κατάργηση, με το ν.4354/2015, της αποζημίωσης των υπαλλήλων των Περιφερειών της χώρας αλλά και των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη συμμετοχή τους στην διεξαγωγή, της διαδικασίας εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, καθώς και των μελών και γραμματέων των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών που συγκροτούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η παρέμβαση αυτή γίνεται καθώς οι εξεταστές απέχουν πανελλαδικά από τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών εκτός ωραρίου εργασίας τους από τις 07/03/2016, αφού προηγουμένως και σε ένδειξη καλής θέλησης στην προσπάθεια της διοίκησης για εξεύρεση λύσης, παρείχαν χωρίς αποζημίωση τις υπηρεσίες τους από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου έως και τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Όπως επισημαίνει η Περιφερειάρχης Αττικής, η πολυήμερη διακοπή της διενέργειας των εξετάσεων για άδεια οδήγησης λόγω της αποχής, έχει προκαλέσει πολλαπλές σοβαρές συνέπειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Η κ. Δούρου στην επιστολή της υπογραμμίζει εκ νέου την ανάγκη άμεσης παρέμβασης στο κανονιστικό πλαίσιο με τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εξεύρεση οριστικής λύσης στο ζήτημα, στην κατεύθυνση της διασφάλισης της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της αποζημίωσης των εργαζομένων εξεταστών – υπαλλήλων και στη λογική της αναβάθμισης της διαδικασίας εξέτασης των υποψήφιων οδηγών με περισσότερη διαφάνεια, με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση και με έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι ανάλογα προβλήματα έχουν προκληθεί και στον τομέα λειτουργίας των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών που συγκροτούνται και λειτουργούν στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, εξαιτίας της κατάργησης με την ίδια διάταξη, της αποζημίωσης των ιατρών / μελών τους και των υπαλλήλων / γραμματέων τους.

Στην ίδια κατεύθυνση, με την επιστολή υπογραμμίζεται η ανάγκη να αντιμετωπισθεί το ζήτημα, είτε με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να διασφαλιστεί η απαιτούμενη αποζημίωση των μελών και των γραμματέων των ΔΙΕ, είτε εναλλακτικά να εξεταστεί η δυνατότητα άμεσης τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας με απλούστευση της διαδικασίας, χωρίς όμως «εκπτώσεις» στο ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για την επανέναρξη της διαδικασίας εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, έστω και με προσωρινό χαρακτήρα και μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Συγκεκριμένα έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση με ισχύ από τις 20/04/2016, ως ώρα έναρξης των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την Περιφέρεια Αττικής η 1.00 μ.μ.