Οικονομικό Αθηνών: Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Γέφυρα με τον κόσμο των κοινωνικών επιχειρήσεων εδραιώνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τη διεξαγωγή του 2ου Σεμιναρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται εθελοντικά από τις Επίκουρες Καθηγήτριες Ολίβια Κυριακίδου και Ελένη Σαλαβού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Μονάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης EduSupport του Δικτύου Κοινωνικής Προσφοράς του ΟΠΑ.

Στο σεμινάριο έχουν κληθεί να συμμετάσχουν πλήθος κοινωνικών επιχειρηματιών, φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κοινωνικοί φορείς, εκπαιδευόμενοι και ενήλικοι καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτικό προσωπικό που ασχολείται με την επιμόρφωση καθώς και πολίτες που ονειρεύονται να υλοποιήσουν το δικό τους κοινωνικά επιχειρηματικό εγχείρημα. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησης του Σεμιναρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://www.aueb.gr/drasi/seminaria.php.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαισθανόμενο τις ανάγκες της σημερινής ελληνικής κοινωνίας που έντονα δοκιμάζεται, θα συνεχίσει να προσφέρει επιστημονική γνώση ενισχύοντας τη δράση του Δικτύου Κοινωνικής Προσφοράς που έχει οργανώσει και συντονίζει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της κοινωνικής ευθύνης που του αναλογεί.

ΣΤΟΧΟΙ

• Να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες, αρχές και αξίες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
• Να συζητηθούν καλές πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας στην Ελλάδα και διεθνώς
• Να παρουσιαστούν μορφές και δίκτυα υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
• Να αναπτυχθούν δίκτυα συνεργασιών και υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Πρόγραμμα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Κοινωνικός Αντίκτυπος Κοινωνικών Επιχειρήσεων: Ιστορίες Κοινωνικής Καινοτομίας και Ανάπτυξης από την Ελλάδα
• Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων
• Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών με Κοινωνικό Αντίκτυπο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
• Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020
• Χρηματοοικονομικά Εργαλεία για την Ενίσχυση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
• Δίκτυα Κοινωνικών Επιχειρηματιών για Κοινωνική Καινοτομία και Ανάπτυξη

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ολίβια Κυριακίδου
• Πρωτοβουλίες με Ισχυρό Κοινωνικό Αντίκτυπο: Καινοτομία, Δημιουργία Αξίας και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
• Μοντέλα Βιώσιμων Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Μέτρηση Αξίας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ελένη Σαλαβού
• Αντιμέτωποι με τις Κοινωνικές Προκλήσεις
– Κοινωνικά Προβλήματα και Βιώσιμες Ιδέες
– Κοινωνικοί Επιχειρηματίες: Κίνητρα, Μέσα και Ευκαιρίες
– Παραδείγματα από το Διεθνές Περιβάλλον