Οι αποδείξεις «έκαψαν» χιλιάδες φορολογούμενους!

Χιλιάδες φορολογούμενοι έχασαν το 2018 το αφορολόγητο των αποδείξεων με αποτέλεσμα να πληρώσουν αυξημένο φόρο εισοδήματος το περασμένο έτος.

Η απώλεια του αφορολόγητου και η πληρωμή πρόσθετου φόρου είναι, βασικά, αποτέλεσμα λαθών από τους φορολογούμενους, τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβουν και φέτος, προκειμένου να διασφαλίσουν το αφορολόγητο και τη μείωση του φόρου κατά 1.900 έως 2.100 ευρώ.

Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι μισθωτοί πλήρωσαν περισσότερο φόρο εισοδήματος κατά 16,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνταξιούχοι επιβαρύνθηκαν με πρόσθετο φόρο ύψους 9,5 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, οι αγρότες πλήρωσαν επιπλέον 1,9 εκατ. ευρώ, 4,24 εκατ. ευρώ, πλήρωσαν οι εισοδηματίες επειδή δεν κάλυψαν το αφορολόγητο όριο με αποδείξεις. Επίσης στις τσιμπίδα έπεσαν και φορολογούμενοι με έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα, οι οποίοι πλήρωσαν επιπλέον φόρο ύψους 3,1 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, το 2018 επιβλήθηκε πρόσθετος φόρος ύψους 35,6 εκατ. ευρώ, επειδή αρκετοί φορολογούμενοι, δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό των αποδείξεων.

Ο κίνδυνος για την πληρωμή και φέτος αυξημένου φόρου, επειδή, κάποιοι φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να χτίσουν το αφορολόγητο είναι τεράστιος, όπως αποδεικνύεται στην πράξη.

Ειδικότερα, για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες τα εισοδήματα του έτους 2018 θα φορολογηθούν φέτος, με την κλίμακα που ισχύει για τους μισθούς και τις συντάξεις, στην οποία προβλέπεται ετήσια έκπτωση φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος έως 8.636-9.545 ευρώ.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι φορολογούμενοι για το χτίσιμο του αφορολόγητου και για να δικαιούται έκπτωσης φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει το 2018 σε πληρωμές μέσω πλαστικού χρήματος ελάχιστα ποσά δαπάνης ανάλογα με το εισόδημά τους, ως εξής:

 • 10% του ετήσιου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,
 • 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημά του ανέρχεται σε 10.001 έως και 30.000 ευρώ και
 • 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημά του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Αν το ποσό των ηλεκτρονικών αγορών είναι χαμηλότερο, στη διαφορά επιβάλλεται φόρος ύψους 22%. Δηλαδή αν λείπουν 500 ευρώ από τις ελάχιστες δαπάνες, τότε ο πρόσθετος φόρος είναι 110 ευρώ.

Η παγίδα των τεκμηρίων

Στην περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος και η επιπλέον διαφορά δεν καλύπτεται από τον φορολογούμενο, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να καλύψει με ηλεκτρονικές αγορές το τεκμαρτό (υψηλότερο) εισόδημα.

Π.χ. εάν το συνολικό πραγματικό εισόδημα ενός μισθωτού φορολογούμενου είναι 9.000 ευρώ και το τεκμαρτό είναι 13.000 ευρώ, τότε το συνολικό ποσό των δαπανών που πρέπει να έχει εξοφλήσει έως τις 31-12-2018 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανέρχεται σε 1.450 ευρώ και όχι σε 900 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 9.000 ευρώ. (Δείτε στο σχετικό πίνακα τα ποσά εισοδήματος και δαπανών).

Αυτή η παράμετρος είναι σημαντική και παγιδεύει χιλιάδες φορολογούμενους που νομίζουν ότι κάλυψαν το όριο των αγορών, με βάση των δηλωθέν εισόδημά τους, αλλά η εφορία λαμβάνει υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα.

και με χάρτινες αποδείξεις

Από τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, εξαιρούνται μια σειρά φορολογουμένων, οι οποίοι ωστόσο, για να διασφαλίσουν την έκπτωση φόρου ύψους 1.900-2.100 ευρώ, θα πρέπει να συγκεντρώσουν χάρτινες αποδείξεις.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, θα συμπληρώσουν οι ίδιοι τους κωδικούς 049-050 του εντύπου Ε1, όπου θα αναγράψουν το ποσό των αποδείξεων που έχουν συγκεντρώσει αλλά θα πρέπει να φυλάξουν τις χάρτινες αποδείξεις για 5 χρόνια και να επιδεικνύονται μόνο στις περιπτώσεις προσκλήσεων για έλεγχο.

Οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται είναι:

 • οι ηλικίας 70 ετών και άνω,
 • άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,
 • όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
 • οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα,
 • οι δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή,
 • οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων,
 • όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων,
 • οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ,
 • οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
 • οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
 • οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία και
 • οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).