Ο οίκος αξιολόγησης DBRS προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,7% για φέτος και 2,4% για το 2018

Θετικά αξιολογεί τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS σε σημερινό ενημερωτικό σημείωμά του, ενώ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 1,7% για φέτος και 2,4% για το 2018. Ο οίκος αναφέρει, επίσης, ότι αναμένει την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος στις αρχές του 2018.

Στο σημείωμα, με τίτλο: «Η εξέλιξη της ελληνικής αγοράς εργασίας», ο οίκος σημειώνει ότι «κρίνει θετικά τη βελτιούμενη τάση στην αγορά εργασίας». Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσθέτει, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 21,8% του εργατικού δυναμικού φέτος και στο 20,4% το 2018 από 23,6% το 2016. Αυτή η βελτίωση σχετίζεται με προηγούμενες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που αύξησαν σημαντικά την ευελιξία της, με το ποσοστό της ανεργίας να μειώνεται σταδιακά από τα τέλη του 2013. «Η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ήταν ισχυρή τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με περισσότερες από 100.000 νέες θέσεις εργασίας τον χρόνο κατά μέσο όρο», σημειώνεται.

Η μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, που οφείλεται στις μεταρρυθμίσεις, και η βελτιωμένη δυναμική των εξαγωγών στηρίζουν την ανάκαμψη, αναφέρει ο DBRS, προσθέτοντας ότι το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί 1,7% φέτος και 2,4% το επόμενο έτος έναντι μείωσής του 0,2% το 2016. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη το επόμενο έτος, στηριζόμενες στην αύξηση της απασχόλησης και το βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα

SHARE