Θανάτωση κοπαδιού βοοειδών στη Λήμνο λόγω διάγνωσης οζώδους δερματίτιδας

Η υποψία ότι ζώο σε κοπάδι βοοειδών στη Λήμνο είχε προσβληθεί από τη νόσο της
οζώδους δερματίτιδας οδήγησε την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Λήμνου στη λήψη
δείγματος που εστάλη για εργαστηριακό έλεγχο στη Αθήνα. Το αποτέλεσμα βγήκε
θετικό, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τους κτηνοτρόφους του
νησιού, αφού διαπιστώνεται επανεμφάνιση της νόσου. Σήμερα η Κτηνιατρική
Υπηρεσία της Λήμνου προχώρησε στη θανάτωση του κοπαδιού από το οποίο είχε
παρθεί το δείγμα.

Η σχετική ανακοίνωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας αναφέρει, μεταξύ άλλων:

«Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου ανακοινώνει ότι
εντοπίστηκε ασθενές ζώο το οποίο πιθανόν να έχει προσβληθεί από την Οζώδη
Δερματίτιδα των Βοοειδών. Από την πλευρά της Υπηρεσίας μας γίνονται όλες οι
προβλεπόμενες ενέργειες για διερεύνηση του κρούσματος και τη λήψη των
απαραίτητων μέτρων. Επιπλέον όμως, οι εκτροφείς βοοειδών πρέπει να λάβουν μέτρα
αυτοπροστασίας με τον κατά το δυνατό περιορισμό των ζώων σε ελεγχόμενους χώρους
και τη χρήση εντομοαποθητικών φαρμάκων στα ζώα και στους στάβλους.
Επίσης να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε άλλες βοοτροφικές μονάδες και να μη
δέχονται στην εκτροφή τους άτομα που προέρχονται ή σχετίζονται με άλλες
βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις».