Κορκίδης: «οκτώ στα δέκα μαγαζιά είχαν μείωση πωλήσεων στις εκπτώσεις».

Ακόμα και στα καταστήματα τροφίμων σημειώνονται όλο και μεγαλύτερες μειώσεις στις αγορές των νοικοκυριών οι οποίες μειώνονται σημαντικά από τα μέσα κάθε μήνα, γιατί έχουν τελειώσει τα διαθέσιμα χρήματα.

-Αποκαλυπτική έρευνα για την περίοδο των εκπτώσεων, όπου δεν είχαν αποτέλεσμα οι προσφορές και μειώσεις τιμών σε ηλεκτρικά είδη, σε ρούχα και παπούτσια, ακόμα και σε παιδικά είδη και παιχνίδια. Σε διαρκή κατάρρευση βρίσκεται το ελληνικό εμπόριο το οποίο δεν «σώζεται» ούτε με τις εκπτώσεις πλέον. παρά τις πολύ μεγάλες προσφορές, οι καταναλωτές αποφεύγουν να προχωρήσουν σε αγορές, πέραν των βασικών αγαθών με αποτέλεσμα να καταγράφεται σημαντική πτώση του τζίρου κατά της διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων.

Η έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ είναι αποκαλυπτικό καθώς ο μέσος όρος μείωσης των χειμερινών εκπτωτικών πωλήσεων συγκριτικά με πέρυσι είναι στα επίπεδα του 20%, με το 83% των επιχειρηματιών να δηλώνει ότι ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το 13% ότι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα και το 4% σε καλύτερα.

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πραγματοποίησαν χαμηλότερες πωλήσεις τις χειμερινές εκπτώσεις του 2017 σε σύγκριση με πέρυσι, άνω του 40%. Περίπου μία στις πέντε είχαν μείωση στις πωλήσεις είτε μεταξύ 31% και 40%, είτε μεταξύ 21% και 30%. Τέλος, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις είχαν πτώση στις πωλήσεις της τάξης του 11% έως 20% και περίπου μία στις δέκα έως 10%. Μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 30.000 ευρώ, αφού το 35% αυτών είχαν πτώση των πωλήσεων άνω του 40%.

Εκπτώσεις

Μία στις δύο επιχειρήσεις, στο σύνολο του δείγματος, επέλεξε να διαμορφώσει το ποσοστό των εκπτώσεων μεταξύ 21% και 40%, μία στις τέσσερις μεταξύ 41% και 50%, δύο στις δέκα μικρότερη του 20% και μία στις δέκα πραγματοποίησε εκπτώσεις μεγαλύτερες από 50%.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ένδυσης-υπόδησης παρατηρείται διαφοροποίηση στο ύψος των εκπτώσεων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησε εκπτώσεις μεταξύ 41% και 50% είναι μεγαλύτερο κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ, η άποψη της πλειονότητας των επιχειρηματιών για το ποια ήταν η καλύτερη περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο τις εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή από την έναρξή τους στις 9/1/2016 και η δεύτερη καλύτερη περίοδος ήταν η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου έως 31/1/2016.

Ο Φεβρουάριος έδειξε τη μεγαλύτερη κόπωση από πλευράς επισκεψιμότητας και ενδιαφέροντος καταναλωτών σε σύγκριση με πέρυσι. Επίσης, ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες δήλωσε ότι δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά στην αγοραστική κίνηση κατά τη διάρκεια των περίπου 50 ημερών.

Τι γίνεται την Κυριακή;

Για τα καταστήματα που άνοιξαν την Κυριακή 15 Ιανουαρίου, το 48% των επιχειρηματιών πιστεύει ότι το άνοιγμα του καταστήματος την Κυριακή επηρέασε αρνητικά τον συνολικό τζίρο της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, το 38% ότι δεν τον επηρέασε και μόλις το 15% δηλώνει ότι συνέτεινε θετικά.

Μόλις το 2% των επιχειρήσεων έχει προβεί σε πρόσληψη υπαλλήλου για να καλύψει την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού για τη λειτουργία του καταστήματος τις Κυριακές. Στο 31% έχει επεκταθεί το ωράριο εργασίας των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων και στο 67% ο ιδιοκτήτης έχει επωμιστεί προσωπικά την κάλυψη αυτής της ανάγκης.

Το 83% των επιχειρηματιών που άνοιξαν το κατάστημά τους την Κυριακή δηλώνει ότι η κίνηση αυτή επιβαρύνει σε κάποιο βαθμό το λειτουργικό κόστος. Συγκεκριμένα το 13% απάντησε πάρα πολύ, το 28% πολύ και το 43% λίγο. Περίπου δύο στους τρεις επιχειρηματίες δήλωσαν ότι το γεγονός ότι ανοίγουν τις Κυριακές δεν έχει κανένα θετικό αντίκτυπο στην επισκεψιμότητα του καταστήματός τους. Ένας στους πέντε απάντησε ότι η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί κατά λίγο και το υπόλοιπο 8% κατά πολύ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 63 Εμπορικών Συλλόγων τοπικών αγορών από όλη την Ελλάδα, το 2017 είναι μια ακόμα χρονιά που η εμπορική κίνηση της περιόδου των χειμερινών εκπτώσεων βαίνει μειούμενη, με μέσο όρο πτώσης -20,2% στο 83% των εμπορικών καταστημάτων.

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2017 τηλεφωνικά, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 300 επιχειρήσεων σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Επιπλέον, οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη διερευνήθηκαν ξεχωριστά. Τέλος, καταγράφηκαν οι εκτιμήσεις των Ομοσπονδιών και 63 Εμπορικών Συλλόγων-Μελών της ΕΣΕΕ σε όλη τη χώρα.

Τα αποτελέσματα

Σε συνέχεια των προηγούμενων τακτικών ερευνών του Ινστιτούτου που πραγματοποιήθηκαν στις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις του Open Mall του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας για την κίνηση κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ παρουσιάζονται συνολικά και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κάθε τοπικής αγοράς.

Το ποσοστό των εκπτώσεων στα καταστήματα των ΑΚΕ δεν διαφοροποιείται σημαντικά από τον γενικό πληθυσμό. Και εδώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων πραγματοποίησε εκπτώσεις της τάξης μεταξύ 21% και 40%, καθώς και μία στις τέσσερις επιχειρήσεις είχαν εκπτώσεις στα προϊόντα τους μεταξύ 41% και 50%.

Η διαπίστωση ότι τη φετινή χειμερινή εκπτωτική περίοδο οι επιχειρήσεις είχαν πτώση στις πωλήσεις τους σε σύγκριση με πέρυσι ισχύει και για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ. Συγκεκριμένα το 83% δήλωσε ότι το 2017 οι πωλήσεις κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα και το 13% στα ίδια επίπεδα, ίδιο ποσοστό με ό,τι παρατηρήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων (εκτός των ΑΚΕ).

Τέλος, όσον αφορά στο ύψος της μείωσης στις πωλήσεις μεταξύ των δύο ετών για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ, μία στις τρεις είχε πτώση έως 20%, μία στις πέντε μεταξύ 21% και 30%, μία στις δέκα από 31% έως 40% και μία στις τρεις μεγαλύτερη από 40%. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου Β.Κορκίδης οκτώ στα δέκα καταστήματα γνώρισαν μείωση των πωλήσεων και στις πρόσφατες εκπτώσεις.