Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τις τηλεοπτικές άδειες

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με την οποία, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, διευκολύνεται η άμεση διεξαγωγή και ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ).

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως σημειώνεται στην τροπολογία, υιοθετούνται οι νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες προτάθηκαν από το ΕΣΡ προς τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, καταργείται η υποκατηγορία του «ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου», με τις άδειες που θα χορηγηθούν να είναι μόνο «γενικού περιεχομένου».

Η τροπολογία προβλέπει πως οι λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος, όπως και εκείνοι που θα συμμετάσχουν ανεπιτυχώς, μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης και την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών αντίστοιχα.

Μετά την παρέλευση του τριμήνου, σύμφωνα την τροπολογία, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του ΕΣΡ.

naftemporiki.gr

SHARE