Και επισήμως στην PWC ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της FF Group

Στην PWC ανατέθηκε και επισήμως το έργο του ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Folli-Follie Group για το έτος χρήσης 2017, όπως προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της σημερινής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας ορίστηκε στα 2,67 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο του ελέγχου των δραστηριοτήτων και των οικονομικών καταστάσεων της ασιατικής θυγατρικής, FF ASIA Group, έχει ανατεθεί στην Alvarez & Marsal, η οποία επικουρείται από το δικηγορικό γραφείο Rothschild. Το τελικό πόρισμά τους αναμένεται εντός του Ιανουαρίου του 2019.

Παράλληλα, οι μέτοχοι της εταιρείας, στη σημερινή τους συνεδρίαση, ενέκριναν τη συγκρότηση των Επιτροπών α) Αποδοχής και Ορισμού Υποψηφίων, β) Ελέγχου και γ) Streering.

Επικύρωσαν δε, τις πρόσφατες αποφάσεις για την εκλογή των νέων μελών του δ.σ., τα οποία αντικαθιστούν τα παραιτηθέντα μέλη:

 1. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
 2. Παναγιώτης Αλεξάκης
 3. Νάρκισος Γεωργιάδης
 4. Περικλής Δοντάς
 5. Νικόλας Κανελλόπουλος
 6. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης
 7. Ανδρέας Κουτούπης
 8. Γεώργιος Κουτσολιούτσος
 9. Γεώργιος Κυριάκος
 10. Ηλίας Πεντάζος
 11. Zhang Haolei

Εξ αυτών, ως ανεξάρτητα μέλη εκλέχθηκαν οι κ.κ. Αλεξάκης, Πεντάζος, Δοντάς, Αγγελόπουλος, Κυριάκος και Κεφαλογιάννης. Ταυτόχρονα, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκαν οι κ.κ. Αλεξάκης, Πεντάζος και Κανελλόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν το 72,8% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.