ΕΣΠΑ: Τα νέα προγράμματα για τη μεταποίηση που θα μοιράσουν 170 εκατ. ευρώ

Τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ, ειδικά σχεδιασμένα για την ενίσχυση της μεταποίησης και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα εγκρίθηκαν, ύστερα από πρόταση της υφυπουργού τη Βιομηχανία Θεοδώρας Τζάκρη και αναμένεται να προκηρυχθούν το φθινόπωρο.

Πρόκειται για τα προγράμματα:

  • «Σύγχρονη Μεταποίηση» που απευθύνεται σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις
  • «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» που αποσκοπεί στη δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υλοποιείται για πρώτη φορά
  • «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», που αφορά τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων για επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταποίησης. Δηλαδή επενδύσεις του κράτους σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία Βιομηχανικών Περιοχών, Επιχειρηματικών Πάρκων και υποδομών Logistics.

Οι δράσεις εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο οποίο εντάσσονται. Η προετοιμασία των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους και η οριστικοποίηση των οδηγών εφαρμογής αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του επομένου τριμήνου ώστε να ακολουθήσει η προκήρυξη.