Αισιοδοξία για το πλεόνασμα του 2018

Στο 3,8% ανεβάζει η κυβέρνηση τον πήχη του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2018. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» το οικονομικό επιτελείο θα εγγράψει στον προϋπολογισμό που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα υπερβεί κατά τουλάχιστον 0,3% τον επίσημο μνημονιακό στόχο του 3,5%, καθώς και πάνω από τον στόχο του προσχεδίου που ήταν στο 3,6% για το 2017 η τελική εκτίμηση θα διαμορφωθεί στο 2,45% με ενσωματωμένο στο σκέλος των δαπανών το κονδύλι για τη χρηματοδότηση του κοινωνικού μερίσματος που θα διανεμηθεί μέχρι το τέλος του έτους, ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Αν από το πρωτογενές πλεόνασμα της φετινής χρονιάς εξαιρεθεί η δαπάνη του κοινωνικού μερίσματος, τότε το ποσοστό ανεβαίνει στο 3,2%, δηλαδή πολύ κοντά στον τελικό στόχο του 3,5%. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για το 2018 αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση 1,8 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ συγκριτικά με την αναθεωρημένη προς τα κάτω εκτίμηση για την πορεία των καθαρών εσόδων της φετινής χρονιάς.

Οι εκτιμήσεις των θεσμών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, λιγότερο «αισιόδοξες» σε σχέση με αυτές που θα αποτυπωθούν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Για το 2017 οι δανειστές υπολογίζουν το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,25% (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για το κοινωνικό μέρισμα). Ωστόσο, αυτή η διαφορά δεν φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα στη διαπραγμάτευση. Και αυτό διότι η συμφωνία της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας με τους δανειστές είναι, μετά τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, να διατηρηθεί ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας της τάξεως της μισής ποσοστιαίας μονάδας, συνθήκη η οποία φαίνεται να εκπληρώνεται ούτως ή άλλως. Το μαξιλάρι αυτό συμφωνήθηκε να διατηρηθεί προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση αναθεώρησης προς τα κάτω των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η οποία θα ανακοινώσει την τελική εκτίμηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2018.

Η πρόβλεψη για μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα τόσο το 2017 όσο και το 2018 θα συνοδεύεται πάντως από διόρθωση της εκτίμησης για την πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Ο ρυθμός ανάπτυξης του 2017 θα «διορθωθεί» στο 1,6% από 1,8% που είχε εγγραφεί στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Όσον αφορά το 2018, ο πήχης της ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4%-2,5%, δηλαδή πολύ κοντά στα επίπεδα του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού.
Σημαντικές «διορθώσεις» αναμένεται να γίνουν στον προϋπολογισμό και όσον αφορά τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Οι διορθώσεις αφορούν τόσο στην εκτίμηση αποτελέσματος για τη φετινή χρονιά όσο και την πρόβλεψη για το 2018.

Έτσι:

1 Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να εκτιμηθούν για φέτος στα 48,7 δισ. ευρώ, αισθητά μειωμένα κατά 2,9 δισ. ευρώ συγκριτικά με την πρόβλεψη του μεσοπρόθεσμου προγράμματος (σ.σ.: μέχρι τώρα όλες οι συγκρίσεις προκειμένου να φανεί αν επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι κατά την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού γίνονται με βάση τις προβλέψεις που είχαν γίνει στο μεσοπρόθεσμο. Έτσι, δικαιολογείται και το γεγονός ότι καταγράφεται πολύ μεγάλη υστέρηση στο σκέλος των εσόδων). Υπενθυμίζεται ότι με βάση το μεσοπρόθεσμο, ο πήχης για τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είχε διαμορφωθεί στα 51,664 δισ. ευρώ. Με το προσχέδιο του προϋπολογισμού έγινε η πρώτη διόρθωση προς τα κάτω στα 49,8 δισ. ευρώ, αλλά τώρα με τον προϋπολογισμό ο πήχης θα κατέβει ακόμη χαμηλότερα στα 48,7 δισ. ευρώ. Η μείωση των 2,9 δισ. συγκριτικά με την εκτίμηση του μεσοπρόθεσμου οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αυξημένες επιστροφές φόρου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 2,9 δισ. ευρώ της διαφοράς, τα 2,3 δισ. ευρώ οφείλονται στην αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψης για τις επιστροφές φόρου, οι οποίες θα ξεπεράσουν τα 4,7 δισ. ευρώ έναντι αρχικής εκτίμησης στο μεσοπρόθεσμο για μόλις 3,3 δισ. ευρώ.

2 Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για το 2018 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 50,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά περίπου 750 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την εκτίμηση που είχε γίνει στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και κατά περίπου 190 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την αναθεωρημένη πρόβλεψη που είχε γίνει στις αρχές Οκτωβρίου με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Υπενθυμίζεται ότι το μεσοπρόθεσμο ανέβαζε την πρόβλεψη των εσόδων του 2018 στα 51,273 δισ. ευρώ, ενώ το προσχέδιο κατέβαζε τον πήχη στα 50,693 δισ. ευρώ.

SHARE