Ερευνα ΚΕΠΚΑ: 8 στους 10 κόβουν έξοδα σε τρόφιμα, θέρμανση και διασκέδαση

Μαχαίρι στις δαπάνες για διασκέδαση, ένδυση-υπόδυση, τρόφιμα, διακοπές, αλλά και στη θέρμανση βάζουν οι καταναλωτές λόγω της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΠΚΑ, οκτώ στους δέκα έχουν μειώσει κι άλλο την κατανάλωση τον τελευταίο χρόνο.

Ειδικότερα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 29 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2016, προκύπτει ότι το 88,1% των καταναλωτών έχουν μειώσει γενικά την κατανάλωση, τον τελευταίο χρόνο.

Από αυτούς, που δήλωσαν ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση,

– το 82,1% μείωσε τις αγορές ένδυσης – υπόδησης,
– το 70,0% τη διασκέδαση,
– το 63,1% την αγορά τροφίμων,
– το 43,5% τις διακοπές,
– το 39,1% τη θέρμανση,
– το 36,5% τα καλλυντικά,
– το 35,8% το ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες,
– το 35% τις μετακινήσεις,
– το 32,8% τον οικιακό εξοπλισμό,
– το 30,9% τα είδη προσωπικής υγιεινής,
– το 30,7% τα είδη καθαριότητας σπιτιού,
-το 23,6% την υγεία, και
– το 20,3% την εκπαίδευση.

Οι καταναλωτές, σε ποσοστό 48.3% χρησιμοποιούν την τιμή, ως πρώτο κριτήριο, για τις αγορές τροφίμων ενώ το 2015 το ποσοστό ήταν 37,7%. Το κριτήριο της ποιότητας το 2016 μειώθηκε από 32,6% σε 16,4%.

Η σύγκριση με το 2015:

 • Το 2015, 85,1% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν μειώσει, γενικά, την κατανάλωση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 88,1%.
 • Το 2015, 70,5% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ένδυση-υπόδηση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 82,1%.
 • Το 2015, 54,6% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για διασκέδαση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 70,0%.
 • Το 2015, 43,1% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για τρόφιμα. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 63,1%.
 • Το 2015, 20,9% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για μετακινήσεις. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 35,0%.
 • Το 2015, 26,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για θέρμανση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 39,1%.
 • Το 2015, 41,5% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για διακοπές. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 43,6%.
 • Το 2015, 22,6% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 35,8%.
 • Το 2015, 15,8% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για είδη καθαριότητας σπιτιού. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 30,7%.
 • Το 2015, 12,4% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για είδη προσωπικής υγιεινής. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 30,9%.
 • Το 2015, 20,6% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για καλλυντικά. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 36,5%.
 • Το 2015, 14,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για οικιακό εξοπλισμό. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 32,8%.
 • Το 2015, 12,8% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για υγεία. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 23,6%.
 • Το 2015, 10,1% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για εκπαίδευση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 20,3%.