Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αίρεται η υποχρέωση εκποίησης 12 σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης»

Σε άρση της υποχρέωσης για κλείσιμο 12 καταστημάτων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» προχώρησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της τροποποιούνται οι δεσμεύσεις υπό τις οποίες εγκρίθηκε, (με την υπ’ αριθ. 637/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού), η απόκτηση από μέρους της του αποκλειστικού ελέγχου σε τμήματα ενεργητικού και παθητικού εταιριών και σε εταιρίες του ομίλου Μαρινόπουλος.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αίρει τις δεσμεύσεις εκποίησης των κάτωθι καταστημάτων:

 1. επί της οδού Αγ. Δημητρίου 149 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Τ.Κ. 17343
 2. επί της οδού Ελλησπόντου 25 στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Τ.Κ. 17124
 3. επί της οδού Κυκλάδων 17 στο Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71305
 4. επί της οδού Ευδόξου 24 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11743
 5. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 59 στον Πειραιά, Τ.Κ. 18534
 6. επί των οδών Μεθώνης & Αιτωλικού στον Πειραιά, Τ.Κ. 18545
 7. επί της οδού Αδριανουπόλεως 16-18 στην Αθήνα, Τ.Κ. 10444
 8. επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 40 στον Ταύρο Αττικής, Τ.Κ. 17778
 9. επί της οδού Σαλαμίνος & 28ης Οκτωβρίου στον Ασπρόπυργο Αττικής, Τ.Κ. 19300
 10. επί της οδού Σουλίου 30-32 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Τ.Κ. 17342
 11. επί της οδού Μπακνανά 24 στην Αθήνα, Τ.Κ.11745 και
 12. επί της οδού 2ας Μεραρχίας 30 & Πραξιτέλους στον Πειραιά, Τ.Κ. 18535

Παράλληλα, η εταιρεία Σκλαβενίτης υποχρεούται εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση του διατακτικού να παύσει τη λειτουργία των καταστημάτων:

 1. επί των οδών Φλέμινγκ 16 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και Αγίας Βαρβάρας 102 στο Παλαιό Φάληρο, και επιβάλλει τη δέσμευση να μην επαναλειτουργήσουν τα εν λόγω καταστήματα σούπερ μάρκετ, ούτε να λειτουργήσουν νέα από την εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ εντός των τοπικών αγορών, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και β) να ενημερώσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την παύση λειτουργίας των ως άνω καταστημάτων, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
 2. επί των οδών Φλέμινγκ 16 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και Αγίας Βαρβάρας 102 στο Παλαιό Φάληρο, και επιβάλλει τη δέσμευση να μην επαναλειτουργήσουν τα εν λόγω καταστήματα σούπερ μάρκετ, ούτε να λειτουργήσουν νέα από την εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ εντός των τοπικών αγορών, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και β) να ενημερώσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την παύση λειτουργίας των ως άνω καταστημάτων, προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Τέλος, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού η άρση της δέσμευσης εκποίησης των ανωτέρω 12 καταστημάτων του ομίλου στις τοπικές αγορές αποφασίστηκε διότι από τον επανέλεγχο των συνθηκών αγοράς στις συγκεκριμένες περιοχές αποδεικνύεται ότι έχει περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό η πιθανότητα δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης της εν λόγω εταιρίας, ενώ δημιουργήθηκαν επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις από τις άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ίδιες τοπικές αγορές.

Για τις αγορές όμως στις περιοχές Άγιος Ιωάννης Ρέντης και Παλαιό Φάληρο, η διακοπή της λειτουργίας των καταστημάτων συνιστά το βέλτιστο και αποτελεσματικότερο μέτρο για την εξάλειψη πάσης φύσεως ανησυχιών σχετικά με τον τοπικό ανταγωνισμό.