Ελεύθερη η αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες, αν πληρώσεις την αυτόνομη μονάδα σύνδεσης. Μέσου κόστους από 800-1500 ευρώ.

Μετά εκτεταμένη άτυπη εφαρμογή, θεσπίζεται η αυτόνομη θέρμανση, απεριόριστα. Χωρίς την έγκριση της συνέλευσης της πολυκατοικίας και της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, που ήταν συχνά ξυνοί και αρνητικοί για εξαιρέσεις.

Τερματίζονται οι αυθαίρετες εξουσίες των συνιδιοκτητών στις πολυκατοικίες, η άρνηση να διευκολύνουν την ειδική σύνδεση ορισμένων ιδιοκτητών-ενοικιαστών για θέρμανση και γενικά να απαιτούν υποχρεωτική υποταγή των πάντων την απλή πλειοψηφία. Χωρίς καμία εξαίρεση. Ακόμα και όταν η αυτόνομη θέρμανση είχε αναπτυχθεί με πολλές μεθόδους και επιπλέον είχε αρχίσει να επιτρέπεται ως σύστημα σε ορισμένες πολυκατοικίες από τις γενικές συνελεύσεις και τους διαχειριστές. Όμως οι αντιδράσεις στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν αρνητικές. Καταδικαστικές για όλους. Χωρίς εξαιρέσεις ,που είχαν αρχίσει να επιτρέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις και έχει κάνει εύκολες, πλέον, η τεχνολογία.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που ψηφίστηκε στο νόμο για το χωρικό σχεδιασμό (Ν. 4447/2016 – ΦΕΚ 241 Α’ 23.12.2016 ) δεν απαιτείται πλέον η έγκριση γενικής συνέλευσης από το 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να «αυτονομηθεί» ενεργειακά με φυσικό αέριο ένας ιδιοκτήτης.

Έτσι όποιος θέλει, προκειμένου να απεξαρτηθεί από την κεντρική θέρμανση του κτιρίου με πετρέλαιο, ακόμη κι αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας, μπορεί να εγκαταστήσει νέο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης στο διαμέρισμά του, είτε αυτό είναι ατομικός καυστήρας φυσικού αερίου, είτε αντλία θερμότητας.

Η εν λόγω διάταξη (άρθρο 39 του νόμου) κυοφορείται εδώ και πολλά χρόνια αλλά τελικά ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα αναφέρει: «Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως: «8. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».

Η ανάγκη για αυτονομία των διαμερισμάτων προέκυψε κυρίως από το 2011 και μετά (όταν εξομοιώθηκαν οι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης με το κίνησης), με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων των πολυκατοικιών, αφού πολλοί από τους ιδιοκτήτες δεν πλήρωναν το υψηλό κόστος των κοινοχρήστων.

Aκόμα, σημαντικό είναι πως η διάταξη αυτή έρχεται λίγο μόλις καιρό πριν από την πολυαναμενόμενη επανέναρξη του προγράμματος επιδότησης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», ανοίγοντας το δρόμο σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να εγκαταστήσουν σύγχρονα συστήματα θέρμανσης.